• کد خبر:۱۰۰۷۹۲
آرای جدید کمیته تعیین وضعیت؛
  • ۱۵:۰۴
  • ۲۷/شهريور/۱۳۹۸

باشگاه های لیگ یکی و برتری محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاه های مورد شکایت اعلام کرد.
به گزارش"دی اسپورت" و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت محمد نوری از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 990 میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 25 خردادماه 95 و مبلغ یک میلیارد و 380 میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 25 خرداد 96 که جمعا به میزان 5 میلیارد و 370 میلیون ریال به انضمام پرداخت مبلغ 107 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت داود نوشی صوفیانی از باشگاه صنعت نفت آبادان این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 768 میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 26 خرداد 96 در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته تکلیفی نمی باشد.

*در پرونده شکایت محمد اوسانی از باشگاه ماشین سازی شهریار تبریز، این باشگاه به پرداخت  مبلغ 510 میلیون و 750 هزار ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ 12 دی ماه 95  در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته تکلیفی نمی باشد.

*براساس رای صادره شده در پرونده شکایت صادق غفاریان رضوی از باشگاه پدیده شهرخودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 53 میلیون و 480 هزار و 91 ریال بابت قرارداد پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. . همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته تکلیفی نمی باشد.

*با توجه به شکایت آرمان ایازلو از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.  (رای قطعی است)

*در پرونده شکایت سعید نوروزی از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ 80 میلیون ریال بابت توافق نامه پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد. . همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته تکلیفی نمی باشد. (رای قطعی است)

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار