• کد خبر:۱۰۳۰۶۴
برنامه هفته چهاردهم تا هجدهم لیگ دسته دوم فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.
به گزارش"دی اسپورت"، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته چهاردهم - یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

شهید قندی یزد  - شهرداری فومن- ساعت ۱۴- ورزشگاه نصیری یزد
میلادمهر تهران - فولادنوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری آستارا -  مس نوین کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
شهرداری همدان - کاسپین قزوین - ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس همدان
خیبر خرم آباد -  اترک بجنورد- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
امید(پرسپولیس)گناوه- اتحاد کامیاران - ساعت ۱۴- ورزشگاه سراجی گناوه
کارون اروند خرمشهر -  استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت وگاز اروندان خرمشهر
شهرداری بندرعباس - پاس همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری بم - چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
شهدا بابلسر - نفت وگازگچساران - ساعت ۱۴- ورزشگاه علیزاده بابلسر
ملی حفاری اهواز -  شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز

دوشنبه ۲۳ دی ۹۸

مس شهر بابک -  شهدا رزکان کرج - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا مس شهربابک
سردار بوکان -  ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
بعثت کرمانشاه - نفت امیدیه - ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه

هفته پانزدهم - یکشنبه ۲۹ دی ۹۸

اترک بجنورد - میلادمهر تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد
اتحاد کامیاران - کاسپین قزوین- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کامیاران
امید (پرسپولیس) گناوه - شهید قندی یزد- ساعت ۱۴- ورزشگاه سراجی گناوه
استقلال ملاثانی - شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ملاثانی
فولادنوین اهواز - کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه ۳۰ دی ۹۸

شهرداری بندرعباس - شهرداری بم - ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس نوین کرمان - شهرداری همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه باهنر کرمان
شهرداری فومن - خیبر خرم آباد - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
چوکا تالش - شهدا بابلسر- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریاولی تالش
پاس همدان - ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
نفت و گاز گچساران - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نفت گچساران
نفت امیدیه - ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نفت امیدیه
شهرداری ماهشهر - مس شهر بابک- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر

چهارشنبه دوم بهمن ۹۸

شهدا رزکان کرج - سردار بوکان - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

هفته شانزدهم - یکشنبه ۶ بهمن ۹۸

شهیدقندی یزد – اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴- ورزشگاه نصیری یزد
شهرداری آستارا - فولادنوین اهواز- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
کارون اروند خرمشهر - اترک بجنورد - ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت وگاز اروندان خرمشهر
میلاد مهر تهران - شهرداری فومن- ساعت ۱۴- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
خیبر خرم آباد – امید(پرسپولیس)گناوه - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد

دوشنبه ۷ بهمن ۹۸

کاسپین قزوین - مس نوین کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
شهرداری همدان - استقلال ملاثانی  - ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس همدان
شهرداری بم - پاس همدان - ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
شهدا بابلسر - شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه علیزاده بابلسر
مس شهر بابک - نفت امیدیه - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا مس شهربابک
بعثت کرمانشاه - چوکا تالش - ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه
سردار بوکان - شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
ملی حفاری اهواز - نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
ایرانجوان بوشهر - شهدا رزکان کرج- ساعت ۱۴- ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته هفدهم - یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸

اترک بجنورد – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۷ مهر بجنورد
شهید قندی یزد – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه نصیری یزد
شهرداری فومن – کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
امید (پرسپولیس) گناوه – میلاد مهر تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه سراجی گناوه
استقلال ملاثانی – کاسپین قزوین - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ملاثانی
فولادنوین اهواز – شهرداری همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه ۱۴ دی ۹۸

اتحاد کامیاران – مس نوین کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کامیاران
شهرداری بم – شهدا بابلسر - ساعت ۱۴- ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس – بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران – مس شهربابک - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نفت گچساران
چوکا تالش – ملی حفاری اهواز - ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریاولی تالش
پاس همدان – شهدا رزکان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
نفت امیدیه – سردار بوکان - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نفت امیدیه
شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته هجدهم - شنبه ۱۹ بهمن ۹۸

میلادمهر تهران – شهیدقندی یزد - ساعت ۱۴- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
کاسپین قزوین – فولادنوین اهواز - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری آستارا – شهرداری فومن- ساعت ۱۴- ورزشگاه وحدت آستارا
شهرداری همدان – اترک خراسان شمالی- ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس همدان
کارون اروند خرمشهر – امید(پرسپولیس گناوه) - ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت وگاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

مس نوین کرمان – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه باهنر  کرمان
خیبر خرم آباد – اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی خرم آباد
مس شهربابک – چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا مس شهربابک
شهدا بابلسر – پاس همدان- ساعت ۱۴- ورزشگاه علیزاده بابلسر
شهدا رزکان کرج – شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
سردار بوکان – نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴- ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
بعثت کرمانشاه – شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه
ایرانجوان بوشهر – نفت امیدیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه بهشتی بوشهر
ملی حفاری اهواز – شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصای حفاری اهواز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار