• کد خبر:۱۰۴۵۱۰
برنامه هفته نوزدهم تا بیست و سوم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته نوزدهم - یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

اتحاد کامیاران – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه آزادی کامیاران
اترک خراسان شمالی – کاسپین قزوین- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد
شهرداری فومن – شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
خیبر خرم آباد – میلادمهر تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد
امید گناوه – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سراجی گناوه
فولادنوین اهواز – مس نوین کرمان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
شهرداری بندرعباس – مس شهربابک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری بم – ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه فجر بم
شهدا بابلسر – بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه علیزاده بابلسر
نفت و گاز گچساران – ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا نفت گچساران
چوکا تالش – سرداربوکان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پوریاولی تالش
پاس همدان – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
نفت امیدیه – شهدا رزکان کرج- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه

هفته بیستم - دوشنبه ۵ اسفند ۹۸

استقلال ملاثانی – فولادنوین اهواز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا ملاثانی
مس نوین کرمان – اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه باهنر کرمان
میلاد مهر تهران – اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری آستارا – شهید قندی یزد- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه وحدت آستارا
کاسپین قزوین – شهرداری فومن- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
شهرداری همدان – امید گناوه - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه قدس همدان
مس شهربابک – شهرداری بم- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا مس شهربابک
شهدا رزکان کرج – نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
بعثت کرمانشاه – پاس همدان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه
سردار بوکان – شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه خاتم الانبیاء بوکان
شهرداری ماهشهر – نفت امیدیه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهدا ماهشهر
ملی حفاری اهواز – شهدا بابلسر- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
ایرانجوان بوشهر – چوکا تالش- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته بیست و یکم - یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸

اترک خراسان شمالی – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی بجنورد
شهیدقندی یزد –شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نصیری یزد
شهرداری فومن – مس نوین کرمان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت
اتحاد کامیاران – فولادنوین اهواز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کامیاران
خیبر خرم آباد – شهرداری آستارا- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
امید (پرسپولیس)گناوه – کاسپین قزوین- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سراجی گناوه

دوشنبه ۱۲ اسفند ۹۸

شهرداری بم – سردار بوکان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه فجر بم
پاس همدان – نفت امیدیه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
شهرداری بندرعباس – ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدا بابلسر – مس شهربابک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه علیزاده بابلسر
چوکا تالش – شهدا رزکان کرج- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پوریاولی تالش
بعثت کرمانشاه – ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه
نفت و گاز گچساران – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدانفت گچساران

هفته بیست و دوم - یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۸

مس نوین کرمان – امید گناوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه باهنر کرمان
کاسپین قزوین – شهیدقندی یزد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
شهرداری همدان – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه قدس همدان
استقلال ملاثانی – شهرداری فومن- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا ملاثانی
فولاد نوین اهواز - اترک خراسان شمالی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸

شهرداری آستارا – میلادمهر تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا
شهدا رزکان کرج – شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
نفت امیدیه – نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدانفت امیدیه
مس شهربابک – بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا مس شهربابک
سردار بوکان – شهدا بابلسر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
شهرداری ماهشهر – چوکا تالش- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهدا ماهشهر
ملی حفاری اهواز – پاس همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
ایرانجوان بوشهر – شهرداری بم- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته بیست و سوم - یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸

شهیدقندی یزد – مس نوین کرمان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نصیری یزد
شهرداری فومن – فولادنوین اهواز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت
خیبر خرم آباد – کاسپین قزوین- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد
اتحاد کامیاران – اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کامیاران
امید گناوه – استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه سراجی گناوه

دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

میلادمهر تهران – شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری بم – شهدا رزکان کرج- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس – شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدا بابلسر – ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه علیزاده بابلسر
چوکا تالش – نفت امیدیه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پوریاولی تالش
پاس همدان – نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
بعثت کرمانشاه – سردار بوکان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه
ملی حفاری اهواز – مس شهربابک- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار