• کد خبر:۱۱۱۱۵۱
اختصاصی دی اسپورت؛

برنامه کامل گروه اول مرحله نخست لیگ دسته سوم

با انجام مراسم قرعه کشی مرحله اول فصل جدید لیگ دسته سوم باشگاه های کشور برنامه کامل مسابقات گروه اول این رقابت ها تا پایان فصل مشخص شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه کامل گروه اول مرحله نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور به شرح زیر است. 

ساعت و مکان رقابت ها متعاقبا از سوی کیمته مسابقات سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

هفته اول:
بادامک قائن - مقاومت تهران
داماش پارسه تهران - کیان تهران
دریای حربده مازندران - سیمان شاهرود
انتظار بجنورد - شهروند نور
آسمان کیا - مقاومت جویبار
شهرآهن خواف - شریعت نوین مشهد
استقلال علی آباد: استراحت

هفته دوم:
استقلال علی آباد - داماش پارسه تهران
سیمان شاهرود - بادامک قائن
کیان تهران - انتظار بجنورد
مقاومت جویبار - دریای حربده مازندران
شهروند نور - شهرآهن خواف
شریعت نوین مشهد - آسمان کیا
مقاومت تهران: استراحت

هفته سوم:
مقاومت تهران - سیمان شاهرود
انتظار بجنورد - استقلال علی آباد
باداماک قائن - مقاومت جویبار
شهرآهن خواف - کیان تهران
دریای حربده مازندران - شریعت نوین مشهد
آسمان کیا - شهروند نور
داماش پارسه تهران: استراحت

هفته چهارم:
داماش پارسه تهران - انتظار بجنورد
مقاومت جویبار - مقاومت تهران
استقلال علی آباد - شهرآهن خواف
شریعت نوین مشهد - بادامک قائن
کیان تهران - آسمان کیا
شهروند نور - دریای حربده محمود آباد
سیمان شاهرود: استراحت

هفته پنجم:
سیمان شاهرود - مقاومت جویبار
شهرآهن خواف - داماش پارسه تهران
مقاومت تهران - شریعت نوین مشهد
آسمان کیا - استقلال علی آباد
بادامک قائن - شهروند نور
دریای حربده مازندران - کیان تهران
انتظار بجنورد: استراحت

هفته ششم:
انتظار بجنورد - شهرآهن خواف
شریعت نوین مشهد - سیمان شاهرود
داماش پارسه تهران - آسمان کیا
شهروند نور - مقاومت تهران
استقلال علی آباد - دریای حربده مازندران
کیان تهران - بادامک قائن
مقاومت جویبار: استراحت

هفته هفتم:
مقاومت جویبار - شریعت نوین مشهد
آسمان کیا - انتظار بجنورد
سیمان شاهرود - شهروند نور
دریای حربده مازندران - داماش پارسه تهران
مقاومت تهران - کیان تهران
بادامک قائن - استقلال علی آباد
شهرآهن خواف: استراحت

هفته هشتم:
شهرآهن خواف - آسمان کیا
شهروند نور - مقاومت جویبار
انتظار بجنورد - دریای حربده محمودآباد
کیان تهران - سیمان شاهرود
داماش پارسه تهران - بادامک قائن
استقلال علی آباد - مقاومت تهران
شریعت نوین مشهد: استراحت

هفته نهم:
شریعت نوین مشهد - شهروند نور
دریای حربده محمود آباد - شهرآهن خواف
مقاومت جویبار - کیان تهران
بادامک قائن - انتظار بجنورد
سیمان شاهرود - استقلال علی آباد
مقاومت تهران - داماش پارسه تهران
آسمان کیا: استراحت

هفته دهم:
آسمان کیا - دریای حربده محمود آباد
کیان تهران - شریعت نوین مشهد
شهرآهن خواف - بادامک قائن
استقلال علی آباد - مقاومت جویبار
انتظار بجنورد - مقاومت تهران
داماش پارسه تهران - سیمان شاهرود
شهروند نور: استراحت

هفته یازدهم:
شهروند نور - کیان تهران
بادامک قائن‌- آسمان کیا
شریعت نوین مشهد - استقلال علی آباد
مقاومت تهران - شهرآهن خواف
مقاومت جویبار - داماش پارسه تهران
سیمان شاهرود - انتظار بجنورد
دریای حربده محمودآباد: استراحت

هفته دوازدهم:
دریای حربده محمودآباد - بادامک قائن
استقلال علی آباد - شهروند نور
آسمان کیا - مقاومت تهران
داماش پارسه تهران - شریعت نوین مشهد
شهرآهن خواف - سیمان شاهرود
انتظار بجنورد - مقاومت جویبار
کیان تهران: استراحت

هفته سیزدهم:
کیان تهران - استقلال علی آباد
مقاومت تهران - دریای حربده مازندران
شهروند نور - داماش پارسه تهران
سیمان شاهرود - آسمان کیا
شریعت نوین مشهد - انتظار بجنورد
مقاومت جویبار - شهرآهن خواف
بادامک قائن: استراحت
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار