• کد خبر:۱۱۱۱۵۲
اختصاصی دی اسپورت؛

برنامه کامل گروه دوم مرحله نخست لیگ دسته سوم

با انجام مراسم قرعه کشی مرحله اول فصل جدید لیگ دسته سوم باشگاه های کشور برنامه کامل مسابقات گروه دوم این رقابت ها تا پایان فصل مشخص شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه کامل گروه دوم مرحله نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور به شرح زیر است. 

ساعت و مکان رقابت ها متعاقبا از سوی کیمته مسابقات سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

هفته اول:
ستاره سرخ کاشان - ستارگان سیمرغ البرز
مردا‌ن‌پاشا البرز - سردار جنگل گوراب زرمیخ
شهرداری فریدونکنار - سوهان محمد قم
سفیرنوین آبیک قزوین - شهروند رامسر
کیاپارس تهران - مینوخرمدره زنجان
شهیداورکی اسلامشهر - شاهین تهران
آلومینیوم پارس ساوه: استراحت

هفته دوم:
آلومینیوم پارس ساوه - مردان‌پاشا البرز
سوهان محمد قم - ستاره سرخ کاشان
سردار جنگل گوراب زرمیخ - سفیرنوین آبیک
مینو خرمدره زنجان - شهرداری فریدونکنار
شهروند رامسر - شهید اورکی اسلامشهر
شاهین تهران - کیاپارس تهران
ستارگان سیمرغ البرز: استراحت

هفته سوم:
ستارگان سیمرغ البرز - سوهان محمد قم
سفیرنوین آبیک قزوین - آلومینیوم پارس ساوه
ستاره سرخ کاشان - مینو خرمدره زنجان
شهید اورکی اسلامشهر - سردار جنگل گوراب زرمیخ
شهرداری فریدونکنار - شاهین تهران
کیاپارس تهران - شهروند رامسر
مردان‌پاشا البرز: استراحت

هفته چهارم:
مردان‌پاشا البرز - سفیرنوین آبیک قزوین
مینو خرمدره زنجان - ستارگان سیمرغ البرز
آلومینیوم پارس ساوه - شهید اورکی اسلامشهر
شاهین تهران - ستاره سرخ کاشان
سردار جنگل گوراب زرمیخ - کیاپارس تهران
شهروند رامسر - شهرداری فریدونکنار
سوهان محمد قم: استراحت

هفته پنجم:
سوهان محمد قم - مینو خرمدره زنجان
شهید اورکی اسلامشهر -‌ مردان‌پاشا البرز
ستارگان سیمرغ البرز - شاهین تهران
کیاپارس تهران - آلومینیوم پارس ساوه
ستاره سرخ کاشان - شهروند رامسر
شهرداری فریدونکنار - سردار جنگل گوراب زرمیخ
سفیرنوین آبیک قزوین: استراحت

هفته ششم:
سفیرنوین آبیک قزوین - شهید اورکی اسلامشهر
شاهین تهران - سوهان محمد قم
مردان‌پاشا البرز - کیاپارس تهران
شهروند رامسر - ستارگان سیمرغ البرز
آلومینیوم پارس ساوه - شهرداری فریدونکنار
سردار جنگل گوراب زرمیخ - ستاره سرخ کاشان
مینو خرمدره زنجان: استراحت

هفته هفتم:
مینو خرمدره زنجان - شاهین تهران
کیاپارس تهران - سفیرنوین آبیک قزوین
سوهان محمد قم - شهروند رامسر
شهرداری فریدونکنار - مردان‌پاشا البرز
ستارگان سیمرغ البرز - سردار جنگل گوراب زرمیخ
ستاره سرخ کاشان - آلومینیوم پارس ساوه
شهید اورکی اسلامشهر: استراحت

هفته هشتم:
شهید اورکی اسلامشهر - کیاپارس تهران
شهروند رامسر - مینو خرمدره زنجان
سفیرنوین آبیک قزوین - شهرداری فریدونکنار
سردار جنگل گوراب زرمیخ - سوهان محمد قم
مردان‌پاشا البرز - ستاره سرخ کاشان
آلومینیوم پارس ساوه - ستارگان سیمرغ البرز
شاهین تهران: استراحت

هفته نهم:
شاهین تهران - شهروند رامسر
شهرداری فریدونکنار - شهید اورکی اسلامشهر
مینو خرمدره زنجان - سردار جنگل گوراب زرمیخ
ستاره سرخ کاشان - سفیرنوین آبیک قزوین
سوهان محمد قم - آلومینیوم پارس ساوه
ستارگان سیمرغ البرز - مردان‌پاشا البرز
کیاپارس تهران: استراحت

هفته دهم:
کیاپارس تهران - شهرداری فریدونکنار
سردار جنگل گوراب زرمیخ - شاهین تهران
شهید اورکی اسلامشهر - ستاره سرخ کاشان
آلومینیوم پارس ساوه - مینو خرمدره زنجان
سفیرنوین آبیک قزوین - ستارگان سیمرغ البرز
مردا‌ن‌پاشا البرز - سوهان محمد قم
شهروند رامسر: استراحت

هفته یازدهم:
شهروند رامسر - سردار جنگل گوراب زرمیخ
ستاره سرخ کاشان - کیاپارس تهران
شاهین تهران - آلومینیوم پارس ساوه
ستارگان سیمرغ البرز - شهید اورکی اسلامشهر
مینو خرمدره زنجان - مردان‌پاشا البرز
سوهان محمد قم - سفیرنوین آبیک قزوین
شهرداری فریدونکنار: استراحت

هفته دوازدهم:
شهرداری فریدونکنار - ستاره سرخ کاشان
آلومینیوم پارس ساوه - ستاره سرخ کاشان
کیاپارس تهران - ستارگان سیمرغ البرز
مردان‌پاشا البرز - شاهین تهران
شهید اورکی اسلامشهر - سوهان محمد قم
سفیرنوین آبیک قزوین - مینو خرمدره زنجان
سردار جنگل گوراب زرمیخ: استراحت

هفته سیزدهم:
سردار جنگل گوراب زرمیخ - آلومینیوم پارس ساوه
ستارگان سیمرغ البرز - شهرداری فریدونکنار
شهروند رامسر - مردان‌پاشا البرز
سوهان محمد قم - کیاپارس تهران
شاهین تهران - سفیرنوین آبیک قزوین
مینو خرمدره زنجان - شهید اورکی اسلامشهر
ستاره سرخ کاشان: استراحت
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار