• کد خبر:۱۱۱۱۵۳
اختصاصی دی اسپورت؛

برنامه کامل گروه سوم مرحله نخست لیگ دسته سوم

با انجام مراسم قرعه کشی مرحله اول فصل جدید لیگ دسته سوم باشگاه های کشور برنامه کامل مسابقات گروه سوم این رقابت ها تا پایان فصل مشخص شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه کامل گروه سوم مرحله نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور به شرح زیر است. 

ساعت و مکان رقابت ها متعاقبا از سوی کیمته مسابقات سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

هفته اول:
شهدای گروس بیجار - ستارگان آژند آذربایجان
عقاب تبریز - استقلال اهواز
کانیاو اشنویه - جام جم بیله سوار
خورشیدمهر قروه - کاویان نقده
آکادمی کیای تهران - گرین کشاورز نهاوند
نیکان مهر تهران - نفت ایرانیان
ذوب آهن اردبیل: استراحت

هفته دوم:
ذوب آهن اردبیل - عقاب تبریز
جام جم بیله سوار - شهدای گروس بیجار
استقلال اهواز - خورشیدمهر قروه
گرین کشاورز نهاوند - کانیاو اشنویه
کاویان نقده - نیکان مهر تهران
نفت ایرانیان - آکادمی کیای تهران
ستارگان آژند آذربایجان: استراحت

هفته سوم:
ستارگان آژند آذربایجان - عقاب تبریز
خورشیدمهر قروه - ذوب آهن اردبیل
شهدای گروس بیجار - گرین کشاورز نهاوند
نیکان مهر تهران - استقلال اهواز
کانیاو اشنویه - نفت ایرانیان
آکادمی کیا - کاویان نقده
عقاب تبریز: استراحت

هفته چهارم:
عقاب تبریز - خورشیدمهر قروه
گرین کشاورز نهاوند - ستارگان آژند آذربایجان
ذوب آهن اردبیل - نیکان مهر تهران
نفت ایرانیان - شهدای گروس بیجار
استقلال اهواز - آکادمی کیای تهران
کاویان نقده - کانیاو اشنویه
جام جم بیله سوار: استراحت

هفته پنجم:
جام جم بیله سوار - گرین کشاورز نهاوند
نیکان مهر تهران - عقاب تبریز
ستارگان آژند آذربایجان - نفت ایرانیان
آکادمی کیای تهران - ذوب آهن اردبیل
شهدای گروس بیجار - کاویان نقده
کانیاو اشنویه - استقلال اهواز
خورشیدمهر قروه: استراحت

هفته ششم:
خورشیدمهر قروه - نیکان مهر تهران
نفت ایرانیان - جام جم بیله سوار
عقاب تبریز - آکادمی کیای تهران
کاویان نقده - ستارگان آژند آذربایجان
ذوب آهن اردبیل - کانیاو اشنویه
استقلال اهواز - شهدای گروس بیجار
گرین کشاورز نهاوند: استراحت

هفته هفتم:
گرین کشاورز نهاوند - نفت ایرانیان
آکادمی کیای تهران - خورشیدمهر قروه
جام جم بیله سوار - کاویان نقده
کانیاو اشنویه - عقاب تبریز
ستارگان آژند آذربایجان - استقلال اهواز
شهدای گروس بیجار - ذوب آهن اردبیل
نیکان مهر تهران: استراحت

هفته هشتم:
نیکان مهر تهران - آکادمی کیای تهران
کاویان نقده - گرین کشاورز نهاوند
خورشیدمهر قروه - کانیاو اشنویه
استقلال اهواز - جام جم بیله سوار
عقاب تبریز - شهدای گروس بیجار
ذوب آهن اردبیل - ستارگان آژند آذربایجان
نفت ایرانیان: استراحت

هفته نهم:
نفت ایرانیان - کاویان نقده
کانیاو اشنویه - نیکان مهر تهران
گرین کشاورز نهاوند - استقلال اهواز
شهدای گروس بیجار - خورشیدمهر قروه
جام جم بیله سوار - ذوب آهن اردبیل
ستارگان آژند آذربایجان - عقاب تبریز
آکادمی کیای تهران: استراحت

هفته دهم:
آکادمی کیای تهران - کانیاو اشنویه
استقلال اهواز - نفت ایرانیان
نیکان مهر تهران - شهدای گروس بیجار
ذوب آهن اردبیل - گرین کشاورز نهاوند
خورشیدمهر قروه - ستارگان آژند آذربایجان
عقاب تبریز - جام جم بیله سوار
کاویان نقده: استراحت

هفته یازدهم:
کاویان نقده - استقلال اهواز
شهدای گروس بیجار - آکادمی کیای تهران
نفت ایرانیان - ذوب آهن اردبیل
ستارگان آژند آذربایجان - نیکان مهر تهران
گرین کشاورز نهاوند - عقاب تبریز
جام جم بیله سوار - خورشیدمهر قروه
کانیاو اشنویه: استراحت

هفته دوازدهم:
کانیاو اشنویه - شهدای گروس بیجار
ذوب آهن اردبیل - کاویان نقده
آکادمی کیای تهران - ستارگان آژند آذربایجان
عقاب تبریز - نفت ایرانیان
نیکان مهر تهران - جام جم بیله سوار
خورشیدمهر قروه - گرین کشاورز نهاوند
استقلال اهواز: استراحت

هفته سیزدهم:
استقلال اهواز - ذوب آهن اردبیل
ستارگان آژند آذربایجان - کانیاو اشنویه
کاویان نقده - عقاب تبریز
جام جم بیله سوار - آکادمی کیای تهران
نفت ایرانیان - خورشیدمهر قروه
گرین کشاورز نهاوند - نیکان مهر تهران
شهدای گروس بیجار: استراحت

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار