• کد خبر:۱۱۱۱۵۴
اختصاصی دی اسپورت؛
  • ۱۳:۳۴
  • ۰۴/دی/۱۳۹۹

برنامه کامل گروه چهارم مرحله نخست لیگ دسته سوم

با انجام مراسم قرعه کشی مرحله اول فصل جدید لیگ دسته سوم باشگاه های کشور برنامه کامل مسابقات گروه چهارم این رقابت ها تا پایان فصل مشخص شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه کامل گروه چهارم مرحله نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور به شرح زیر است. 

ساعت و مکان رقابت ها متعاقبا از سوی کیمته مسابقات سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

هفته اول:
شهدای چوار ۶۵ ایلام - رز موکت بروجن
شاهین لردگان - ستارگان کرمانشاه
پرسپولیس برازجان - پردیس خرم آباد
شهدای ایل بهمئی - پیروزی نگین خورموج
خلیج فارس بندرماهشهر - فرهنگ رامهرمز
اروند خرمشهر - پرسپولیس دزفول
شهرداری بروجرد: استراحت

هفته دوم:
شهرداری بروجرد - شاهین لردگان
پردیس خرم آباد - شهدای چوار ۶۵ ایلام
ستارگان کرمانشاه - شهدای ایل بهمئی
فرهنگ رامهرمز - پرسپولیس برازجان
پیروزی نگین خورموج - اروند خرمشهر
پرسپولیس دزفول - خلیج فارس بندرماهشهر
رز موکت بروجن: استراحت

هفته سوم:
رز موکت بروجن - پردیس خرم آباد
شهدای ایل بهمئی - شهرداری بروجرد
شهدای چوار ۶۵ ایلام - فرهنگ رامهرمز
اروند خرمشهر - ستارگان کرمانشاه
پرسپولیس برازجان - پرسپولیس دزفول
خلیج فارس بندرماهشهر - پیروزی نگین خورموج
شاهین لردگان: استراحت

هفته چهارم:
شاهین لردگان - شهدای ایل بهمئی
فرهنگ رامهرمز - رز موکت بروجن
شهرداری بروجرد - اروند خرمشهر
پرسپولیس دزفول - شهدای چوار ۶۵ ایلام
ستارگان کرمانشاه - خلیج فارس بندرماهشهر
پیروزی نگین خورموج - پرسپولیس برازجان
پردیس خرم آباد: استراحت

هفته پنجم:
پردیس خرم آباد - فرهنگ‌ رامهرمز
اروند خرمشهر - شاهین لردگان
رز موکت بروجن - پرسپولیس دزفول
خلیج فارس بندرماهشهر - شهرداری بروجرد
شهدای چوار ۶۵ ایلام - پیروزی نگین خورموج
پرسپولیس برازجان - ستارگان کرمانشاه
شهدای ایل بهمئی: استراحت

هفته ششم:
شهدای ایل بهمئی - اروند خرمشهر
پرسپولیس دزفول - پردیس خرم آباد
شاهین لردگان - خلیج فارس بندرماهشهر
پیروزی نگین خورموج -‌ رز موکت بروجن
شهرداری بروجرد - پرسپولیس برازجان
ستارگان کرمانشاه - شهدای چوار ۶۵ ایلام
فرهنگ رامهرمز: استراحت

هفته هفتم:
فرهنگ رامهرمز - پرسپولیس دزفول
خلیج فارس بندرماهشهر - شهدای ایل بهمئی
پردیس خرم آباد - پیروزی نگین خورموج
پرسپولیس برازجان - شاهین لردگان
رز موکت بروجن - ستارگان کرمانشاه
شهدای چوار ۶۵ ایلام - شهرداری بروجرد
اروند خرمشهر: استراحت

هفته هشتم:
اروند خرمشهر - خلیج فارس بندرماهشهر
پیروزی نگین خورموج - فرهنگ رامهرمز
شهدای ایل بهمئی - پرسپولیس برازجان
ستارگان کرمانشاه - پردیس خرم آباد
شاهین لردگان - شهدای چوار ۶۵ ایلام
شهرداری بروجرد - رز موکت بروجن
پرسپولیس دزفول: استراحت

هفته نهم:
پرسپولیس دزفول - پیروزی نگین خورموج
پرسپولیس برازجان - اروند خرمشهر
فرهنگ رامهرمز - ستارگان کرمانشاه
شهدای چوار ۶۵ ایلام - شهدای ایل بهمئی
پردیس خرم آباد - شهرداری بروجرد
رز موکت بروجن - شاهین لردگان
خلیج فارس بندرماهشهر: استراحت

هفته دهم:
خلیج فارس بندرماهشهر - پرسپولیس برازجان
ستارگان کرمانشاه - پرسپولیس دزفول
اروند خرمشهر - شهدای چوار ۶۵ ایلام
شهرداری بروجرد - فرهنگ رامهرمز
شهدای ایل بهمئی - رز موکت بروجن
شاهین لردگان - پردیس خرم آباد
پیروزی نگین خورموج: استراحت

هفته یازدهم:
پیروزی نگین خورموج - ستارگان کرمانشاه
شهدای چوار ۶۵ ایلام - خلیج فارس بندرماهشهر
پرسپولیس دزفول - شهرداری بروجرد
رز موکت بروجن - اروند خرمشهر
فرهنگ رامهرمز - شاهین لردگان
پردیس خرم آباد - شهدای ایل بهمئی
پرسپولیس برازجان: استراحت

هفته دوازدهم:
پرسپولیس برازجان - شهدای چوار ۶۵ ایلام
شهرداری بروجرد - پیروزی نگین خورموج
خلیج فارس بندرماهشهر - رز موکت بروجن
شاهین لردگان - پرسپولیس دزفول
اروند خرمشهر - پردیس خرم آباد
شهدای ایل بهمئی - فرهنگ رامهرمز
ستارگان کرمانشاه: استراحت

هفته سیزدهم:
ستارگان کرمانشاه - شهرداری بروجرد
رز موکت بروجن - پرسپولیس برازجان
پیروزی نگین خورموج - شاهین لردگان
پردیس خرم آباد - خلیج فارس بندرماهشهر
پرسپولیس دزفول - شهدای ایل بهمئی
فرهنگ رامهرمز - اروند خرمشهر
شهدای چوار ۶۵ ایلام
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار