• کد خبر:۱۱۱۱۵۵
با انجام مراسم قرعه کشی مرحله اول فصل جدید لیگ دسته سوم باشگاه های کشور برنامه کامل مسابقات گروه پنجم این رقابت ها تا پایان فصل مشخص شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه کامل گروه پنجم مرحله نخست لیگ دسته سوم باشگاه های کشور به شرح زیر است. 

ساعت و مکان رقابت ها متعاقبا از سوی کیمته مسابقات سازمان لیگ اعلام خواهد شد.

هفته اول:
استقلال کیش - رضوانی اصفهان
ون پارس نقش جهان - صنعت فولاد اصفهان
فولاد هرمزگان - شاهین زاهدان
امیدآوران مشیز کرمان - هرنگ جوان بستک هرمزگان
شهیدباقری گویم - خلیج فارس میناب
عقاب شیراز - استوک مرودشت فارس
سنگ آهن بافق: استراحت

هفته دوم:
سنگ آهن بافق - ون پارس نقش جهان
شاهین زاهدان - استقلال کیش
صنعت فولاد اصفهان - امیدآوران مشیز کرمان
خلیج فارس میناب - فولاد هرمزگان
هرنگ جوان بستک هرمزگان - عقاب شیراز
استوک مرودشت فارس - شهیدباقری گویم
رضوانی اصفهان: استراحت

هفته سوم:
رضوانی اصفهان - شاهین زاهدان
امیدآوران مشیز کرمان - سنگ آهن بافق
استقلال کیش - خلیج فارس میناب
عقاب شیراز - صنعت فولاد کوهستان
فولاد هرمزگان - استوک مرودشت فارس
شهیدباقری گویم - هرنگ جوان بستک هرمزگان
ون پارس نقش جهان: استراحت

هفته چهارم:
ون پارس نقش جهان - امیدآوران مشیز کرمان
خلیج فارس میناب - رضوانی اصفهان
سنگ آهن بافق - عقاب شیراز
استوک مرودشت فارس - استقلال کیش
صنعت فولاد اصفهان - شهیدباقری گویم
هرنگ جوان بستک هرمزگان - فولاد هرمزگان
شاهین زاهدان: استراحت

هفته پنجم:
شاهین زاهدان - خلیج فارس میناب
عقاب شیراز - ون پارس نقش جهان
رضوانی اصفهان - استوک مرودشت فارس
شهیدباقری گویم - سنگ آهن بافق
استقلال کیش - هرنگ جوان بستک هرمزگان
فولاد هرمزگان - صنعت فولاد اصفهان
امیدآوران مشیز کرمان: استراحت

هفته ششم:
امیدآوران مشیز کرمان - عقاب شیراز
استوک مرودشت فارس - شاهین زاهدان
ون پارس نقش جهان - شهیدباقری گویم
هرنگ جوان بستک هرمزگان - رضوانی اصفهان
سنگ آهن بافق - فولاد هرمزگان
صنعت فولاد اصفهان - استقلال کیش
خلیح فارس میناب: استراحت

هفته هفتم:
خلیج فارس میناب - استوک مرودشت فارس
شهیدباقری گویم - امیدآوران مشیز کرمان
شاهین زاهدان - هرنگ جوان بستک هرمزگان
فولاد هرمزگان - ون پارس نقش جهان
رضوانی اصفهان - صنعت فولاد اصفهان
استقلال کیش - سنگ آهن بافق
عقاب شیراز: استراحت

هفته هشتم:
عقاب شیراز - شهیدباقری گویم
هرنگ جوان بستک هرمزگان - خلیج فارس میناب
امیدآوران مشیز کرمان - فولاد هرمزگان
صنعت فولاد اصفهان - شاهین زاهدان
ون پارس نقش جهان - استقلال کیش
سنگ آهن بافق - رضوانی اصفهان
استوک مرودشت فارس: استراحت

هفته نهم:
استوک مرودشت فارس - هرنگ جوان بستک هرمزگان
فولاد هرمزگان - عقاب شیراز
خلیج فارس میناب - صنعت فولاد اصفهان
استقلال کیش - امیدآوران مشیز کرمان
شاهین زاهدان - سنگ آهن بافق
رضوانی اصفهان - ون پارس نقش جهان
شهیدباقری گویم: استراحت

هفته دهم:
شهیدباقری گویم - فولاد هرمزگان
صنعت فولاد اصفهان - استوک مرودشت فارس
عقاب شیراز - استقلال کیش
سنگ آهن بافق - خلیج فارس میناب
امیدآوران مشیز کرمان - رضوانی اصفهان
ون پارس نقش جهان - شاهین زاهدان
هرنگ بستک جوان هرمزگان: استراحت

هفته یازدهم:
هرنگ جوان بستک هرمزگان - صنعت فولاد اصفهان
استقلال کیش - شهیدباقری گویم
استوک مرودشت فارس - سنگ آهن بافق
رضوانی اصفهان - عقاب شیراز
خلیج فارس میناب - ون پارس نقش جهان
شاهین زاهدان - امیدآوران مشیز کرمان
فولاد هرمزگان: استراحت

هفته دوازدهم:
فولاد هرمزگان - استقلال کیش
سنگ آهن بافق - هرنگ جوان بستک هرمزگان
شهیدباقری گویم - رضوانی اصفهان
ون پارس نقش جهان - استوک مرودشت فارس
عقاب شیراز - شاهین زاهدان
امیدآوران مشیز کرمان - خلیج فارس میناب
صنعت فولاد اصفهان: استراحت

هفته سیزدهم:
صنعت فولاد اصفهان - سنگ آهن بافق
رضوانی اصفهان - فولاد هرمزگان
هرنگ جوان بستک هرمزگان - ون پارس نقش جهان
شاهین زاهدان - شهیدباقری گویم
استوک مرودشت فارس - امیدآوران مشیز کرمان
خلیج فارس میناب - عقاب شیراز
استقلال کیش: استراحت
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار