• کد خبر:۱۱۲۱۱۷
برنامه مسابقات هفته دوازدهم تا شانزدهم و مسابقات معوقه هفته دهم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوازدهم - یکشنبه ۱۷ اسفند
شهرداری بندرعباس - اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس
مس نوین کرمان - فولادنوین اهواز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد کرمان
ملی حفاری اهواز - ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  اختصاصی حفاری اهواز
مس شهربابک - شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا مس شهربابک
شهیدقندی یزد - شهرداری بم - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نصیری یزد
شاهین بندرعامری تنگستان - سردار بوکان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا اهرم تنگستان
پاس همدان - شمس آذر(کاسپین) قزوین- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان
نفت امیدیه - میلاد مهر تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا نفت امیدیه

دوشنبه ۱۸ اسفند
اسپاد تهران - ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  کشوری تهران
علم و ادب تبریز - سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز
امید گناوه - شهرداری همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  سراجی گناوه
نفت و گاز گچساران - محتشم تبریز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا نفت گچساران
شهدا بابلسر - عقاب تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   علیزاده بابلسر
نیروی زمینی تهران - اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  غدیر تهران

در صورت عدم حضور تیم بادران تهران در مرحله چهارم جام حذفی و نتیجتا برگزاری دیدار تیم های بادران تهران –ملوان انزلی  از هفته ۱۷ لیگ دسته اول در روز دوشنبه ۱۸/۱۲/۹۹، این دیدار در روز سه شنبه ۱۹/۱۲/ ۹۹ برگزار خواهد شد.

هفته سیزدهم - یکشنبه ۲۴ اسفند
سپیدرود رشت - شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  سردارجنگل رشت
ایرانجوان بوشهر - ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  بهشتی بوشهر
عقاب تهران - مس شهربابک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  عطرسیب باقرشهر
اتحاد کامیاران - مس نوین کرمان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  آزادی کامیاران
میلاد مهر تهران - شاهین بندرعامری بوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا اسلامشهر
سردار بوکان - شهیدقندی یزد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  خاتم الانبیاء بوکان
شهرداری ماهشهر - پاس همدان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا ماهشهر

دیدارهایی که ( دیدارهای شماره۱۷۲- ۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵)  تیم های حاضر در آن در مرحله ۱۶/۱ جام حذفی که مقرر باشد در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ اسفندماه برگزار شودحضور داشته باشند، مسابقه آنها در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند برگزار خواهد شد

دوشنبه ۲۵ اسفند
محتشم تبریز - اسپاد تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهرداری تبریز
شهرداری همدان - علم و ادب تبریز - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان
اترک بجنورد - نفت امیدیه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی بجنورد
شمس آذرقزوین - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین
شهرداری بم - شهدا بابلسر - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  ارگ جدید بم

فولادنوین اهواز- نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   اختصاصی فولاد اهواز(در صورت حضور تیم فولادنوین در دیدارهای مرحله چهارم جام حذفی  ونیز برگزاری دیدار هفته هجدهم  تیم های فولاد خوزستان – گل گهر  سیرجان در لیگ برتر در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند  تاریخ برگزاری این دیدار به روز پنجشنبه ۲۸/۱۲/۹۹ تغییر خواهد یافت.)

ویستا توربین تهران - امید گناوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  غدیر تهران( در صورت حضور تیم دسته اولی بادران در دیدارهای مرحله چهارم جام حذفی در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ اسفند، تاریخ برگزاری این دیدار به روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ۹۹ تغییر خواهد یافت.)

معوقه هفته دهم - ۱۵یکشنبه  فروردین ۱۴۰۰
مس نوین کرمان - ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۶- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
علم و ادب تبریز - فولادنوین اهواز- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهرداری تبریز
میلاد مهر تهران - شهرداری بم- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهیدقندی یزد - شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه نصیری یزد
پاس همدان - نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
امید گناوه  - اتحاد کامیاران- ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه سراجی گناوه
نفت امیدیه - سردار بوکان- ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهدا نفت امیدیه

هفته چهاردهم - یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
شهرداری همدان - شهرداری بندرعباس  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ویستا توربین تهران - علم و ادب تبریز - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه غدیر تهران
محتشم (آذرکوثر) تبریز - ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهرداری تبریز
سپیدرود رشت - مس نوین کرمان - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه سردار جنگل رشت
اتحاد کامیاران - نفت و گاز گچساران  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه آزادی کامیاران
امید گناوه - ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه سراجی گناوه
فولادنوین اهواز - اسپاد تهران - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
شهرداری بم -  مس شهربابک  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه ارگ جدید بم
سردار بوکان - شهدا بابلسر  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه خاتم الانبیاء بوکان
شمس آذر قزوین - اترک بجنورد  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
میلاد مهر تهران - شهیدقندی یزد  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه شهدا اسلامشهر
عقاب تهران - پاس همدان  - ساعت ۱۶:۱۵ - ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
شهرداری ماهشهر - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدا ماهشهر
شاهین بندرعامری - نفت امیدیه  - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه شهدا اهرم

هفته پانزدهم - شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مس نوین کرمان - شهرداری همدان  - ساعت۱۹:۴۵ - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
شهرداری بندرعباس - ویستا توربین تهران - ساعت۱۹:۴۵ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران - سپیدرود رشت - ۲۰:۱۰ - ورزشگاه شهدا نفت گچساران
ایرانجوان بوشهر - فولادنوین اهواز - ۲۰:۱۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد بوشهر
اسپاد تهران - اتحاد کامیاران  - ۲۰:۱۵ - ورزشگاه کشوری تهران
ملی حفاری اهواز - محتشم تبریز - ۲۰:۲۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد اهواز
علم و ادب تبریز - امید  گناوه- ۲۰:۴۰ - ورزشگاه شهرداری تبریز

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مس شهربابک - سردار بوکان  - ساعت۱۹:۵۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
اترک بجنورد - شهرداری ماهشهر  - ساعت ۲۰  - ورزشگاه ۱۹ مهر بجنورد
شهیدقندی یزد - شاهین بندرعامری  - ساعت ۲۰  - ورزشگاه ۱۹ نصیری یزد
شهدا بابلسر - میلاد مهر تهران  - ساعت ۲۰:۱۵  - ورزشگاه ۱۹ متعاقبا اعلام می گردد
نیروی زمینی تهران - عقاب تهران- ساعت ۲۰:۱۵  - ورزشگاه غدیر تهران
نفت امیدیه - شمس آذر (کاسپین) قزوین - ساعت ۲۰:۲۰   - ورزشگاه شهدا نفت امیدیه
پاس همدان - شهرداری بم - ساعت ۲۰:۳۰   - ورزشگاه حاجی بابایی همدان


هفته شانزدهم - جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
امید گناوه - شهرداری بندرعباس  - ساعت ۲۰:۱۵  - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ویستا توربین تهران-  مس نوین کرمان   - ساعت ۲۰:۱۵   - ورزشگاه غدیر تهران
سپیدرود رشت - اسپاد تهران - ساعت ۲۰:۳۰   - ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری همدان - نفت و گاز گچساران  - ساعت ۲۰:۳۰   - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
اتحاد کامیاران - ایرانجوان بوشهر  - ساعت ۲۰:۴۰   - ورزشگاه ملک نیا سنندج
فولادنوین اهواز - محتشم تبریز  - ساعت ۲۰:۳۰   - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
علم و ادب تبریز - ملی حفاری اهواز  - ساعت ۲۰:۴۵   - ورزشگاه شهرداری تبریز
شهرداری بم - نیروی زمینی تهران  - ساعت ۱۹:۴۵  - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهیدقندی یزد - نفت امیدیه - ساعت ۲۰- ورزشگاه نصیری یزد
عقاب تهران - اترک بجنورد - ساعت ۲۰:۱۵   - ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
میلاد مهر تهران - مس شهربابک   ۲۰:۱۵ شانزدهم شهدا اسلامشهر
شاهین بندرعامری - شهدا بابلسر   ۲۰:۱۵ شانزدهم متعاقبا اعلام می شود
شهرداری ماهشهر - شمس آذر قزوین ۲۰:۲۰ شانزدهم شهدا ماهشهر
سردار بوکان - پاس همدان ۲۰:۵۰ شانزدهم متعاقبا اعلام می گردد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار