• کد خبر:۱۱۵۶۸۱
اختصاصی دی اسپورت؛

برنامه کامل مسابقات گروه دوم لیگ دسته دوم

با قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور برنامه مسابقات این رقابت‌ها نیز مشخص شد.
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه مسابقات تیم های حاضر در گروه دوم فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور تا پایان نیم فصل به شرح زیر است:

*هفته اول:
مس بین کرمان - شهرداری نوشهر
خلیج فارس بندرماهشهر - ایمان سبز شیراز
نود ارومیه - شاهین بندرعامری
اسپاد تهران - گل ریحان البرز
اترک بجنورد - فولاد نوین اهواز
شهید قندی یزد - عقاب تهران
ون پارس نقش جهان - پاس همدان  

*هفته دوم:
شاهین بندرعامری - مس نوین کرمان 
گل ریحان البرز - خلیج فارس بندرماهشهر
فولاد نوین اهواز - شهید قندی یزد
شهرداری نوشهر - اترک بجنورد
پاس همدان - اسپاد تهران
ایمان سبز شیراز - نود ارومیه
عقاب تهران - ون پارس نقش جهان

*هفته سوم:
مس نوین کرمان - اترک بجنورد
خلیج فارس بندرماهشهر - پاس همدان
شاهین بندرعامری - ایمان سبز شیراز
نود ارومیه - گل ریحان البرز
ون پارس نقش جهان - فولاد نوین اهواز
شهید قندی یزد - شهرداری نوشهر
اسپاد تهران - عقاب تهران

*هفته چهارم:
ایمان سبز شیراز - مس نوین کرمان
عقاب تهران - خلیج فارس بندرماهشهر
گل ریحان البرز - شاهین بندرعامری
فولاد نوین اهواز - اسپاد تهران
شهرداری نوشهر - ون پارس نقش جهان
اترک بجنورد - شهید قندی یزد
پاس همدان - نود ارومیه 

*هفته پنجم:
مس نوین کرمان - شهید قندی یزد
خلیج فارس بندرماهشهر - فولاد نوین اهواز
شاهین بندرعامری - پاس همدان
گل ریحان البر - ایمان سبز شیراز
اسپاد تهران - شهرداری نوشهر
نود ارومیه - عقاب تهران
ون پارس نقش جهان - اترک بجنورد

*هفته ششم:
مس نوین کرمان - گل ریحان البرز
شهرداری نوشهر - خلیج فارس بندر ماهشهر
عقاب تهران - شاهین بندرعامری
فولاد نوین اهواز - نود ارومیه
شهید قندی یزد - ون پارس نقش جهان
پاس همدان - ایمان سبز شیراز
اترک بجنورد - اسپاد تهران

*هفته هفتم:
ون پارس نقش جهان -  مس نوین کرمان
خلیج فارس بندرماهشهر - اترک بجنورد
شاهین بندرعامری - فولاد نوین اهواز
گل ریحان البرز - پاس همدان
نود ارومیه - شهرداری نوشهر
اسپاد تهران - شهید قندی یزد
ایمان سبز شیراز - عقاب تهران  

*هفته هشتم:
مس نوین کرمان - پاس همدان
شهید قندی یزد - خلیج فارس بندرماهشهر
شهرداری نوشهر - شاهین بندرعامری
عقاب تهران - گل ریحان البرز
فولاد نوین اهواز - ایمان سبز شیراز 
ون پارس نقش جهان - اسپاد تهران
اترک بجنورد - نود ارومیه  

*هفته نهم:
اسپاد تهران - مس نوین کرمان
خلیج فارس بندرماهشهر - ون پارس نقش جهان
شاهین بندرعامری -  اترک بجنورد
گل ریحان البرز - فولاد نوین اهواز
ایمان سبز شیراز - شهرداری نوشهر
نود ارومیه - شهید قندی یزد
پاس همدان - عقاب تهران  

*هفته دهم:
مس نوین کرمان - عقاب تهران
اسپاد تهران - خلیج فارس بندرماهشهر
شهید قندی یزد -  شاهین بندرعامری
شهرداری نوشهر - گل ریحان البرز
فولاد نوین اهواز - پاس همدان
اترک بجنورد - ایمان سبز شیراز
ون پارس نقش جهان - نود ارومیه  

*هفته یازدهم: 
خلیج فارس بندرماهشهر - مس نوین کرمان
شاهین بندرعامری - ون پارس نقش جهان
گل ریحان البرز - اترک بجنورد
عقاب تهران - فولاد نوین اهواز
پاس همدان - شهرداری نوشهر
ایمان سبز شیراز - شهید قندی یزد
نود ارومیه -  اسپاد تهران

*هفته دوازدهم:
مس نوین کرمان -  فولاد نوین اهواز
خلیج فارس بندر ماهشهر - نود ارومیه
اسپاد تهران - شاهین بندر عامری
شهید قندی یزد - گل ریحان البرز
شهرداری نوشهر - عقاب تهران
اترک بجنورد - پاس همدان
ون پارس نقش جهان - ایمان سبز شیراز  

*هفته سیزدهم:
نود ارومیه - مس نوین کرمان
شاهین بندرعامری - خلیج فارس بندرماهشهر
گل ریحان البرز - ون پارس نقش جهان
فولاد نوین اهواز - شهرداری نوشهر
پاس همدان - شهید قندی یزد
یزد ایمان سبز شیراز - اسپاد تهران
عقاب تهران -  اترک بجنورد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار