• کد خبر:۱۱۶۱۲۳
بازی نیروی زمینی - شهید اورکی معوقه شد؛

اعلام برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم لیگ دسته دوم

برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم لیگ دسته دوم فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعلام شد.
اعلام برنامه مسابقات هفته های سوم تا هفتم لیگ دسته دوم
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم جمعه 5 آذرماه 1400
آبی پوشان امید تهران - شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شنبه 6 آذرماه 1400
شهدا بابلسر - شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴- ورزشگاه علیزاده بابلسر
چوکا تالش - شهرداری بم- ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریاولی  تالش
شهدای رزکان البرز - سپیدرود رشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
مناطق نفت خیزجنوب(ملی حفاری) - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
پیام توس مشهد- ایرانجوان بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

تاریخ این بازی متعاقبا اعلام می شود:
نیروی زمینی تهران - شهید اورکی اسلامشهر

با توجه به حضور تیم شهید اورکی اسلامشهر در مسابقات جام حذفی کشور تاریخ برگزاری این دیدار به صورت دیدارمعوقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

سه شنبه 9 آذرماه 1400
مس نوین کرمان- اترک بجنورد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

چهارشنبه 10 آذرماه 1400
خلیج فارس ماهشهر – پاس همدان - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه شهدا ماهشهر

پنجشنبه 11 آذرماه 1400
نود ارومیه – گل ریحان البرز - ساعت ۱۴ ورزشگاه تختی ارومیه
ون پارس اصفهان – فولادنوین اهواز - ساعت ۱۴ ورزشگاه فولادشهر
شهیدقندی یزد - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۴ ورزشگاه شهید نصیری یزد
اسپاد تهران – عقاب تهران - ساعت ۱۴ ورزشگاه هما تهران
شاهین بندرعامری – مهیار ایمان سبز فارس - ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه شهدا اهرم تنگستان

هفته چهارم جمعه 12 آذرماه 1400
شهرداری بندرعباس – شهدا رزکان البرز - ساعت ۱۴ ورزشگاه - خلیج فارس بندرعباس
شهیداورکی اسلامشهر –  مناطق نفت خیزجنوب - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهرداری بم – شهدا بابلسر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه فجر بم
شهرداری ماهشهر – نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه - شهدا ماهشهر
سپیدرود رشت – پیام توس مشهد - ساعت ۱۴- ورزشگاه - سردارجنگل رشت
بعثت کرمانشاه – چوکا تالش - ساعت ۱۴- ورزشگاه - آزادی کرمانشاه
ایرانجوان بوشهر – آبی پوشان امید  تهران - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه مهدوی بوشهر

سه شنبه 16 آذرماه 1400
پاس همدان – نود ارومیه - ساعت ۱۴ - ورزشگاه - حاجی بابایی همدان
مهیار ایمان سبز - مس نوین کرمان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه - دستغیب شیراز

چهارشنبه 17 آذرماه 1400
عقاب تهران - خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه هما تهران
گل ریحان البرز - شاهین بندرعامری بوشهر - ساعت ۱۴ ورزشگاه  انقلاب کرج
شهرداری نوشهر – ون پارس اصفهان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدا نوشهر
اترک بجنورد – شهید قندی یزد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه - تختی بجنورد
فولادنوین اهواز – اسپاد تهران - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه - اختصاصی فولاد اهواز

هفته پنجم - چهارشنبه 17 آذرماه 1400
نیروزمینی تهران – ایرانجوان بوشهر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه غدیر تهران

پنجشنبه 18 آذرماه 1400
شهدا رزکان البرز - پیام توس مشهد - ساعت ۱۴ ورزشگاه انقلاب کرج
مناطق نفت خیزجنوب – شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴ ورزشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد
شهدا بابلسر- بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۴ ورزشگاه علیزاده بابلسر
شهرداری بم – شهرداری بندرعباس - ساعت ۱۴ - ورزشگاه فجر بم
چوکا تالش – شهیداورکی اسلامشهر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه پوریاولی تالش
آبی پوشان امید تهران – سپیدرود رشت - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

دوشنبه 22 آذرماه 1400
ون پارس اصفهان – اترک بجنورد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه فولادشهر
خلیج فارس ماهشهر - فولادنوین اهواز - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
گل ریحان البرز – مهیار ایمان سبز فارس - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج

سه شنبه 23 آذرماه 1400
شاهین بندرعامری  – پاس همدان - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا اهرم تنگستان
اسپاد تهران – شهرداری نوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه هما تهران
نود ارومیه – عقاب تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه

چهارشنبه 24 آذرماه 1400
مس نوین کرمان-شهید قندی یزد - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

هفته ششم - سه شنبه 23 آذرماه 1400
شهیداورکی اسلامشهر - شهدا بابلسر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدا اسلامشهر
شهدا رزکان البرز-شهرداری بم - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
ایرانجوان بوشهر –  مناطق نفت خیزجنوب - ساعت ۱۴- ورزشگاه مهدوی بوشهر
شهرداری ماهشهر - چوکا تالش - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا ماهشهر
پیام توس مشهد-  آبی پوشان امید تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
بعثت کرمانشاه – شهرداری بندرعباس - ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

چهارشنبه 24 آذرماه 1400
سپیدرود رشت – نیروزمینی تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت

دوشنبه 29 آذرماه 1400
مس نوین کرمان - گل ریحان البرز - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
شهرداری نوشهر – خلیج فارس ماهشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا نوشهر
عقاب تهران – شاهین بندرعامری - ساعت ۱۴ ورزشگاه - هما تهران
فولادنوین اهواز – نود ارومیه - ساعت ۱۴ - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
پاس همدان - مهیار ایمان سبز فارس - ساعت ۱۴ - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
اترک بجنورد - اسپاد تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی بجنورد
شهیدقندی یزد – ون پارس اصفهان - ساعت ۱۴ ورزشگاه شهید نصیری یزد

هفته هفتم - دوشنبه 29 آذرماه 1400
شهرداری بندرعباس - شهیداورکی اسلامشهر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدا بابلسر- شهرداری ماهشهر ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
آبی پوشان امید تهران  – شهدا رزکان البرز ۱۴ - ورزشگاه شهدا اسلامشهر
مناطق نفت خیزجنوب – سپیدرود رشت -  ساعت ۱۴ ورزشگاه متعاقبا  اعلام می شود
شهرداری بم - بعثت کرمانشاه ساعت ۱۴ - ورزشگاه فجر بم
نیروزمینی تهران – پیام توس مشهد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
چوکا تالش – ایرانجوان بوشهر ساعت ۱۴ - ورزشگاه پوریا ولی تالش
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار