برنامه مسابقات هفته های سوم تا ششم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.
به گزارش وب سایت دی اس\ورت، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سوم - شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱
آریو اسلامشهر- مناطق نفت خیز جنوب - ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
شهرداری نوشهر - شهرداری بندرعباس - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهدای رزکان کرج - شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۵ - ورزشگاه انقلاب کرج
شهید قندی یزد - شهدای بابلسر - ساعت ۱۵ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
کیان سام بابل - داماش گیلان - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه هفت تیر بابل
مس نوین کرمان - شهرداری بم - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
شاهین شهرداری بوشهر - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱
نود ارومیه - ایمان سبز شیراز - ساعت ۱۵ - ورزشگاه تختی ارومیه
مس سونگون - شهیداورکی اسلامشهر - ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
اسپاد الوند تهران - پاس همدان- ساعت ۱۵ - ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
ویستا توربین تهران - ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۵- ورزشگاه غدیر تهران
اترک بجنورد - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه تختی بجنورد
فولاد هرمزگان - سپیدرود رشت - ساعت ۱۵ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز - پانیک تالش - ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هفته چهارم - جمعه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۱
شهرداری بم - آریو اسلامشهر - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران - مس نوین کرمان - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه غدیر تهران
داماش گیلان - شهرداری نوشهر - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل رشت
مناطق نفت خیز جنوب -کیان سام بابل - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری ماهشهر - شهید قندی یزد - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهرداری بندرعباس - شهدای رزکان کرج - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدای بابلسر - شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد

شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱
پانیک تالش - نود ارومیه - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پوریای ولی تالش
شهید اورکی اسلامشهر - اترک بجنورد - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
بعثت کرمانشاه-ویستا توربین تهران - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پاس همدان-مس سونگون - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ایمان سبز شیراز - فولاد هرمزگان - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه بعثت شیراز
ماشین سازی تبریز - فولادنوین اهواز - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه شهرداری تبریز
سپید رود رشت - اسپاد الوند تهران - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل رشت

هفته پنجم - پنجشنبه ۵  آبان ماه ۱۴۰۱
شاهین شهرداری بوشهر - شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شهدای رزکان کرج - شهید قندی یزد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه انقلاب کرج
مس نوین کرمان - شهدای بابلسر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
شهرداری نوشهر - مناطق نفت خیز جنوب - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدا نوشهر
داماشیان گیلان - شهرداری بندر عباس - ساعت ۱۴ - ورزشگاه سردار جنگل رشت
آریو اسلامشهر - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
کیان سام بابل(پیام توس مشهد) - شهرداری بم- ساعت ۱۴ - ورزشگاه هفت تیر بابل

جمعه ۶ آبان ماه ۱۴۰۱
ویستا توربین تهران - شهید اورکی اسلامشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
پانیک تالش - ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۴ - ورزشگاه پوریای ولی تالش
اترک بجنورد-پاس همدان - ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی بجنورد
مس سونگون - سپید رود رشت - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
فولاد هرمزگان - اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
فولاد نوین اهواز - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۴ - ورزشگاهاختصاصی فولاد اهواز
نود ارومیه - ماشین سازی تبریز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی ارومیه

هفته ششم - چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱
شهدای رزکان کرج - داماش گیلان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه انقلاب کرج
مناطق نفت خیز جنوب-شهرداری بندرعباس - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری ماهشهر - مس نوین کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهرداری بم - شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
نیروی زمینی تهران - کیان سام بابل(پیام توس مشهد) - ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
شهدای بابلسر - اریو اسلامشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شهید قندی یزد - شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید قندی یزد

پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱
ماشین سازی تبریز - ایمان سبز شیراز - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهرداری تبریز
اسپاد الوند تهران - مس سونگون - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
فولاد هرمزگان - پانیک تالش - ساعت ۱۴ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بعثت کرمانشاه - نود ارومیه - ساعت ۱۴- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
پاس همدان - ویستاتوربین تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
شهید اورکی اسلامشهر - فولاد وین اهواز - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
سپید رود رشت - اترک بجنورد - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار