برنامه مسابقات هفته های هفتم تا دهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.
اعلام برنامه مسابقات هفته های هفتم تا دهم لیگ دو
به گزارش وب سایت دی اسپورت، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته هفتم - دوشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱
اترک بجنورد - اسپاد الوند تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی بجنورد
آریو اسلامشهر - شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
شهرداری نوشهر - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه شهدا نوشهر
شاهین تابان بوشهر - شهدای رزکان کرج - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فولاد نوین اهواز - پاس همدان - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
داماشیان گیلان - مناطق نفت خیز جنوب - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه سردارجنگل رشت
شهرداری بندرعباس - شهرداری بم - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس

سه شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱
ایمان سبز شیراز - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
مس سونگون - فولاد هرمزگان - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
نود ارومیه - شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه تختی ارومیه
ویستا توربین تهران - سپیدرود رشت - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه غدیر تهران
کیان سام بابل - شهدای بابلسر - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه هفت تیر بابل
مس نوین کرمان - شهید قندی یزد - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه شهرداری کرمان

هفته هشتم شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱
شهدای رزکان البرز - مناطق نفت خیز جنوب - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه انقلاب کرج
نیروی زمینی تهران - شهرداری بندرعباس - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه غدیر تهران

یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱
شهرداری بم - داماشیان گیلان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه ارگ بم
اسپاد الوند تهران - ویستا توربین تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
شهدای بابلسر - شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهید قندی یزد - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
پاس همدان - نود ارومیه - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
شهید اورکی اسلامشهر - ایمان سبز شیراز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
مس سونگون - اترک بجنورد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
بعثت کرمانشاه - پانیک تالش - ساعت ۱۴ - ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سپیدرود رشت - فولاد نوین اهواز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه سردارجنگل رشت
شهرداری ماهشهر - کیان سام بابل - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه شهدا ماهشهر
شاهین تابان بوشهر - مس نوین کرمان - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  شهید مهدوی بوشهر

هفته نهم - دوشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱
شهرداری بم  - داماشیان گیلان - ساعت ۱۴- ورزشگاه ارگ بم
پانیک تالش - شهید اورکی اسلامشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه پوریای ولی تالش
ویستا توربین تهران - مس سونگون - ساعت ۱۴ - ورزشگاه غدیر تهران
فولاد نوین اهواز - اسپاد الوند تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
اترک بجنورد - فولاد هرمزگان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی بجنورد
نود ارومیه - سپیدرود رشت - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی ارومیه
ایمان سبز شیراز - پاس همدان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

سه شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱
شهرداری بندرعباس - شهدای بابلسر - ساعت ۱۴- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری نوشهر - شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدا نوشهر
کیان سام بابل - شهید قندی یزد - ساعت ۱۴ - ورزشگاه هفت تیر بابل
مس نوین کرمان - شهدای رزکان البرز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهرداری  کرمان
آریو اسلامشهر - شاهین تابان بوشهر - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
داماشیان گیلان - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه سردار جنگل رشت
مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری بم - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته دهم - چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
اترک بجنورد - ویستا توربین تهران - ساعت ۱۴ - ورزشگاه تختی بجنورد
فولاد هرمزگان - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۴ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مس سونگون - فولاد نوین اهواز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
اسپاد الوند تهران - نود ارومیه - ساعت ۱۴ - ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
سپیدرود رشت - ایمان سبز شیراز - ساعت ۱۴ - ورزشگاه سردارجنگل رشت
پاس همدان - پانیک تالش - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

پنجشنبه اول دی ماه ۱۴۰۱
شاهین تابان بوشهر - کیان سام بابل - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید  مهدوی بوشهر
مس نوین کرمان - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهرداری کرمان
شهید قندی یزد - شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید نصیری یزد
نیروی زمینی تهران - مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۴ - ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری ماهشهر - شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهدا ماهشهر
شهدای رزکان البرز -  شهرداری بم- ساعت ۱۴ - ورزشگاه انقلاب کرج
شهدای بابلسر - داماشیان گیلان - ساعت ۱۴ - ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار