کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه رقابت های هفته هفدهم لغایت بیست ویکم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.
اعلام برنامه هفته 17 الی 21 لیگ دسته دوم
به گزارش وب سایت دی اسپورت، برنامه دیدارهای هفته هفدهم تا بیست و یکم مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است:

هفته هفدهم - دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱
اترک بجنورد - شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه تختی بجنورد
ویستا توربین تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه غدیر تهران تهران
مس سونگون -  پاس همدان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  یادگار امام تبریز
اسپاد الوند تهران - سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه امام رضا(ع) تهران
فولاد هرمزگان - ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱
آریو اسلامشهر - شهرداری بم- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  امام خمینی اسلامشهر
مس نوین کرمان - نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهرداری کرمان
شهرداری نوشهر - داماشیان گیلان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهدا نوشهر
کیان سام بابل- مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه هفت تیر بابل
شهید قندی یزد -  شهرداری ماهشهر - ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهدای رزکان کرج - شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین تابان بوشهر- شهدای بابلسر- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
نود ارومیه- پانیک تالش- ساعت ۱۵:۱۵– ورزشگاه تختی ارومیه (به دلیل حضور تیم نود ارومیه در مسابقات جام حذفی این دیدار در ۲۵ اسفند۱۴۰۱ برگزار می گردد.)

هفته هجدهم - یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱
شهید اورکی اسلامشهر- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
ایمان سبز شیراز- پانیک تالش- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه بعثت شیراز
پاس همدان - اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  حاجی بابایی همدان
سپیدرود رشت- مس سونگون- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه سردارجنگل رشت
اسپاد الوند تهران -  فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  امام رضا(ع) تهران
بعثت کرمانشاه – فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱
نیروی زمینی تهران - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه غدیر تهران
شهرداری بم -     کیان سام بابل- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه فجر بم
شهید قندی یزد -شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهدای بابلسر- مس نوین کرمان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری ماهشهر -شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه شهدا ماهشهر
مناطق نفت خیز جنوب- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری بندرعباس- داماشیان گیلان- ساعت ۱۵– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

هفته نوزدهم - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
مس سونگون-   اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه یادگار امام تبریز
پانیک تالش- فولاد هرمزگان- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه پوریای ولی تالش
نود ارومیه- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه تختی ارومیه
ویستا توربین تهران- پاس همدان- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه  غدیر تهران
اترک بجنورد - سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه تختی بجنورد
فولاد نوین اهواز- شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
داماشیان گیلان- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهرداری نوشهر - شهرداری بم- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه شهدا نوشهر
مس نوین کرمان - شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه شهرداری کرمان
آریو اسلامشهر - شهدای بابلسر- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
شاهین تابان بوشهر- شهید قندی یزد- ساعت ۱۵– ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
شهرداری بندرعباس- مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۵– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

دوشنبه ۱۵ اسفند۱۴۰۱
کیان سام بابل- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه هفت تیر بابل

هفته بیستم - جمعه۱۹ اسفند ۱۴۰۱
شهید اورکی اسلامشهر -  نود ارومیه- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر

شنبه۲۰ اسفند ۱۴۰۱
اسپاد الوند تهران –  اترک بجنورد- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه  امام رضا(ع) تهران
فولاد هرمزگان  - مس سونگون- ساعت ۱۵– ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پاس همدان -  فولاد نوین اهواز- ساعت ۱۵– ورزشگاه حاجی بابایی همدان
بعثت کرمانشاه -ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۵– ورزشگاه آزادی کرمانشاه
سپیدرود رشت -  ویستا توربین تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه سردارجنگل رشت

یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
شهدای رزکان کرج -شاهین تابان بوشهر- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه انقلاب کرج
نیروی زمینی تهران - شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه غدیر تهران
شهدای بابلسر- کیان سام بابل- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
شهرداری بم -  شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۴:۱۵– ورزشگاه فجر بم
شهید قندی یزد - مس نوین کرمان- ساعت ۱۵– ورزشگاه شهید نصیری یزد
مناطق نفت خیز جنوب- داماشیان گیلان- ساعت ۱۵:۱۵– ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شهرداری ماهشهر - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵:۱۵– ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته بیست و یکم - با توجه به همزمانی مسابقات هفته بیست و یکم با ایام ماه مبارک رمضان، محل و ساعت برگزاری دیدارهای این هفته مسابقاتی متعاقبا اعلام خواهد شد.

سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲
نود ارومیه- پاس همدان
ویستا توربین تهران- اسپاد الوند تهران
ایمان سبز شیراز- شهید اورکی اسلامشهر
اترک بجنورد - مس سونگون
پانیک تالش- بعثت کرمانشاه
فولاد نوین اهواز- سپیدرود رشت
چهارشنبه ۹ فروردین۱۴۰۲
کیان سام بابل- شهرداری ماهشهر
مس نوین کرمان - شاهین شهرداری بوشهر
داماشیان گیلان- شهرداری بم
مناطق نفت خیز جنوب -شهدای رزکان کرج
شهرداری نوشهر- شهدای بابلسر 
آریو اسلامشهر - شهید قندی یزد
شهرداری بندرعباس- نیروی زمینی تهران
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار