• کد خبر:۷۳۸۶۹
  • تعداد نظرات: ۱نظر
کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا هفتم مرحله دوم از لیگ دسته سوم در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.‏ ۵۴

به گزارش دی اسپورت ، کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم را اعلام کرد برنامه اعلام شده به شرح زیر است :‏

 

هفته سوم - سه شنبه  ‏‏۱۹ دی ۹۶‏

 

انتظار بجنورد- آرش ری-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد

‏ پاس گیلان- هیرکانی چالوس ‏-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  عضدی رشت

شهرداری نوشهر- چوکای تالش-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

شهدای ماکران میاندرود- مقاوم فجر البرز-  ساعت ۱۴- ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود

‏پاراگ تهران- شهید مولایی قائمشهر-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  کشوری ‏ تهران

شهرداری اردبیل- آریا مینو خرمدره زنجان-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  علی دایی اردبیل

اتحاد کامیاران- شهدای رزکان کرج-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   آزادی  کامیاران

‏ دالاهو کرمانشاه-امید حسن آباد-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

پردیس خرم آباد- کیان تهران-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   تختی خرم آباد

‏ اسپیدار تهران- شهرداری اراک-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   شهید کلهر شهریار

استقلال رامشیر- جهاد نصر سیرجان-  ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  مجدیان دزفول


‏چهارشنبه  ‏‏۲۰ دی ۹۶

جندی شاپور خوزستان- شهید باقری گویم-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی رامشیر

‏ پرسپولیس گناوه- ملی حفاری اهواز-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   شهید سراجی گناوه

‏کارا شیراز- جنوب باغملک خوزستان ‏-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد

‏ آلومینیوم هرمزگان- پیروزی برازجان-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه    تختی بندرعباس

 

هفته چهارم - یکشنبه۲۴ دی ماه ۹۶

 

مقاوم فجر البرز- انتظاربجنورد - ساعت ۱۴- ورزشگاه شریعتی کرج

آرش ری- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  هویزه تهران

هیرکانی چالوس- پاراگ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

‏ چوکای تالش- پاس گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  پوریا ولی تالش

شهید مولایی قائمشهر- شهدای ماکرون میاندرود- ساعت ۱۴- ورزشگاه  قراخیل قائمشهر

‏ امید حسن آباد- اسپیدار تهران ‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن آباد  ‏

آریا مینو خرمدره زنجان- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

‏ کیان تهران- دالاهو کرمانشاه ‏- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  سهند تهران

‏ شهرداری اراک- اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۵ مرداد اراک

‏ شهدای رزکان کرج- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرج

 

‏ دوشنبه ۲۵ دی ماه ۹۶‏

جنوب باغملک خوزستان- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختی باغملک

‏ ملی حفاری اهواز- استقلال رامشیر- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز

‏ پیروزی برازجان- جندی شاپور خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی برازجان

‏جهاد نصر سیرجان- آلومینیوم هرمزگان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختی سیرجان

شهید باقری گویم- کارا شیراز ‏- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   دستغیب شیراز

 

هفته پنجم - شنبه ۳۰ دی ماه ۹۶

شهرداری نوشهر- مقاوم فجر البرز- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

انتظار بجنورد- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   ‏۱۹ مهر بجنورد

شهدای ماکران میاندرود- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود

‏ پاراگ تهران- پاس گیلان- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   کشوری ‏ تهران

‏ چوکای تالش- آرش ری- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   پوریا ولی تالش

‏ شهید باقری گویم- پیروزی برازجان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  دستغیب شیراز

 

یکشنبه اول بهمن ۹۶‏

 

اسپیدار تهران- کیان تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید کلهر شهریار

اتحاد کامیاران- امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کامیاران

شهرداری اردبیل- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی دایی اردبیل

آریا مینو خرمدره زنجان- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره

دالاهو کرمانشاه- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

استقلال رامشیر- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی رامشیر

آلومینیوم هرمزگان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی بندرعباس

پرسپولیس گناوه- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه   شهید سراجی گناوه

 

دوشنبه ۲ بهمن ۹۶‏

جندی شاپور خوزستان- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه   مجدیان دزفول

 

هفته ششم - جمعه ‏‏۶ بهمن ۹۶

 

پاراگ تهران- چوکای تالش – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  کشوری ‏ تهران

هیرکانی چالوس- انتظار بجنورد – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس

مقاوم فجر البرز - آرش ری– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه شریعتی کرج

‏ شهید مولایی قائمشهر- شهرداری نوشهر– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  قراخیل قائمشهر

‏ پاس گیلان- شهدای ماکران میاندرود–۸ ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  عضدی رشت

 

شنبه ۷ بهمن ۹۶‏

 

امید حسن آباد- شهرداری اردبیل– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  شهرداری   ‏ حسن ‏آباد  ‏

کیان تهران- اتحاد کامیاران– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  هویزه تهران

دالاهو کرمانشاه- آریا مینو خرمدره زنجان– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه  آزادی کرمانشاه

شهرداری اراک- شهدای رزکان کرج– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه  ‏۵ مرداد اراک

پردیس خرم آباد- اسپیدار تهران– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی خرم آباد

جهاد نصر سیرجان- پیروزی برازجان– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی سیرجان

کارا شیراز- استقلال رامشیر– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد

جنوب باغملک خوزستان- آلومینیوم هرمزگان– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی باغملک

پرسپولیس گناوه- شهید باقری گویم– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   شهید سراجی گناوه

ملی حفاری اهواز- جندی شاپور خوزستان– ساعت ۱۴:۴۵   –   ورزشگاه   ملی ‏حفاری اهواز

 

هفته هفتم - پنجشنبه۱۲ بهمن ۹۶‏

 

شهرداری نوشهر- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه ‏۷ تیر چالوس

چوکای تالش- مقاوم فجر البرز ‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  پوریای ولی تالش

انتظار بجنورد- پاس گیلان- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد

آرش ری- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  هویزه تهران

شهدای ماکران میاندرود- پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود

شهرداری اردبیل- کیان تهران ‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی دایی اردبیل

اسپیدار تهران- دالاهو کرمانشاه- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید کلهر شهریار

اتحاد کامیاران- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کامیاران

شهدای رزکان کرج-امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  انقلاب کرج

آریا مینو خرمدره زنجان- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره


‏ جمعه ۱۳ بهمن ۹۶


شهید باقری گویم- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه دستغیب شیراز

آلومینیوم هرمزگان- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی بندرعباس

استقلال رامشیر- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی رامشیر

‏جندی شاپور خوزستان- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  مجدیان دزفول

پیروزی برازجان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی برازجاننظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
-
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
0
0
ایا صحت دارد تیم مفاومت تهران هم در دسته سوم هم در لیگ برتر استان تهران به صورت همزمان بازی می کند .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار