• کد خبر:۷۴۰۱۴
  • تعداد نظرات: ۱نظر
کمیته مسابقات برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور در فصل ‏‏۹۷-۹۶ را اعلام کرد.‏ ۶۲

به گزارش دی اسپورت ، برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم و ‏همچنین دیدار معوقه از هفته های چهاردهم و شانزدهم لیگ دسته دوم به شرح زیر است:‏

 

 

معوقه از هفته چهاردهم ‏- شنبه ۳۰ دی ۹۶‏


مقاومت تهران – نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  میلادنور تهران

 

معوقه از هفته شانزدهم - شنبه ۳۰ دی ۹۶‏

 

خیبرخرم آباد – بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه   تختی ۱‏ خرم آباد

 

هفته نوزدهم - دوشنبه ۲ بهمن ۹۶‏

 

کیمیافرآیند– شهرداری بم – ساعت ۱۴- ورزشگاه  درخشان صباشهر

قشقایی شیراز – داماش گیلانیان– ساعت ۱۴- ورزشگاه  دستغیب شیراز

خوشه طلایی ساوه - پاس همدان– ساعت ۱۴- ورزشگاه   چمران ساوه

شهرداری همدان – سپهرنقش جهان( گیتی پسند)اصفهان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  قدس همدان

فولاد نوین اهواز – نماینده مازندران(کریمی جویبار)‏ – ساعت ۱۴- ورزشگاه   اختصاصی ‏فولاد اهواز

 

سه شنبه ۳ بهمن ۹۶‏

 

شهدای بابلسر – شهرداری ارومیه ‏ ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه   شهدا سیمرغ

شهرداری بندرعباس– پرسپولیس مشهد ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس

شهرداری کاشان–  هف سمنان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امیرکبیر کاشان

سردار بوکان– کاسپین قزوین– ساعت ۱۴- ورزشگاه   خاتم الانبیاء بوکان

 

چهارشنبه ‏‏۴ بهمن ۹۶‏

 

‏استقلال اهواز –نفت وگاز گچساران ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی اهواز

 

پنج شنبه ۵ بهن ۹۶‏

 

مقاومت تهران ‏‎-‎‏  گل ابریشم (استقلال آبی) تهران ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  میلادنور تهران

نیروی زمینی تهران - شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای نزاجا تهران

 

جمعه ۶ بهمن ۹۶‏

 

شهرداری فومن–  خیبرخرم آباد– ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی فومن

پالایش نفت آبادان - بعثت کرمانشاه  ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۱۷ شهریور آبادان

 

هفته بیستم - سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶‏

 

پرسپولیس مشهد–  شهرداری کاشان ‏- ساعت۱۴- ورزشگاه تختی مشهد

هف سمنان– شهدا بابلسر ‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  ولایت سمنان

کاسپین قزوین- شهرداری بندرعباس ‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین

شهرداری ارومیه–  استقلال جنوب تهران ‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه خانه جوان ارومیه

نفت و گازگچساران–  سردار بوکان ‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  شهدای نفت گچساران

 

پنجشنبه۱۲ بهمن ۹۶‏

شهرداری بم - خوشه طلایی ساوه ‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه   فجر بم

سپهرنقش جهان(گیتی پسند)اصفهان- شهرداری فومن‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه   تختی شهررضا

خیبر خرم آباد -کیمیافرآیند‏‏-  ساعت۱۴- ورزشگاه   تختی ۱‏خرم آباد

بعثت کرمانشاه - شهرداری همدان ‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه

پاس همدان - نفت امیدیه ‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  قدس همدان

نماینده مازندران(کریمی جویبار)–نیروی زمینی تهران‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  آزادی بهشهر

گل ابریشم(استقلال آبی)- اروندخرمشهر(کارون اهواز)‏ ‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  عطرسیب باقرشهر

داماش گیلانیان – مقاومت تهران‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  عضدی رشت

شاهین شهرداری بوشهر- مس نوین کرمان ‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  بهشتی بوشهر

 

هفته بیست و یکم

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶‏

شهرداری بندر عباس-  نفت و گاز گچساران ‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباسک

شهدای بابلسر-  پرسپولیس مشهد‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  شهدا سیمرغ

استقلال جنوب تهران-   هف (صنایع طلایی) سمنان ‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  ولی عصر(عج)‏ شهرقدس

شهرداری کاشان - کاسپین قزوین‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  امیرکبیر کاشان

سردار بوکان- استقلال اهواز ‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  خاتم الانبیاء بوکان

چهارشنبه ‏‏۱۸ بهمن ۹۶‏

مس نوین کرمان-   نماینده مازندران(کریمی جویبار)‏ ‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  سلیمی کیا کرمان

قشقایی شیراز - شاهین شهرداری بوشهر‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  دستغیب ‏ شیراز

نیروی زمینی تهران- فولاد نوین اهواز‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  شهدای نزاجا تهران

اروندخرمشهر(کارون اهواز) - داماش گیلانیان ‏‏‏‏- ساعت۱۴- ورزشگاه  نفت وگاز اروندان خرمشهر

خوشه طلایی ساوه - خیبر خرم آباد ‏‏‏‏‏- ساعت۱۴:۱۵ - ورزشگاه   چمران ساوه

کیمیا فرآیند -  سپهر نقش جهان(گیتی پسند ‏‏)اصفهان‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساعت۱۴:۱۵ - ورزشگاه   درخشان صباشهر

شهرداری فومن-  بعثت کرمانشاه‏‏‏‏‏- ساعت۱۴:۱۵ - ورزشگاه   آزادی فومن

شهرداری همدان – پالایش نفت آبادان‏‏‏‏‏- ساعت۱۴:۱۵ - ورزشگاه   قدس همدان

نفت امیدیه-  شهرداری بم‏‏‏‏‏- ساعت۱۴:۱۵ - ورزشگاه    شهدای نفت امیدیه

 

هفته بیست و دوم - دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶‏

 

پرسپولیس مشهد- استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی مشهد

هف سمنان - شهرداری ارومیه– ساعت ۱۴- ورزشگاه  ولایت سمنان

کاسپین قزوین - شهدای بابلسر – ساعت ۱۴- ورزشگاه  سردارآزادگان قزوین

نفت و گاز گچساران-  شهرداری کاشان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای نفت گچساران

استقلال اهواز- شهرداری بندرعباس– ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏ تختی اهواز

 

سه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶‏

 

پالایش نفت آبادان- شهرداری فومن ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏ ‏۱۷ شهریور آبادان

بعثت کرمانشاه - کیمیا فرآیند تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه

سپهر نقش جهان (گیتی پسند )- خوشه طلایی ‏ساوه ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی شهررضا

شهرداری بم-  پاس همدان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  فجر بم

خیبر خرم آّباد- نفت امیدیه – ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی خرم آباد

نماینده مازندران (کریمی جویبار)- قشقایی شیراز ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  آزادی بهشهر

شاهین شهرداری بوشهر-  مقاومت تهران ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  بهشتی بوشهر

داماش گیلانیان- گل ابریشم(استقلال آبی) تهران ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  عضدی رشت

فولاد نوین اهواز-  مس نوین کرمان ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  اختصاصی فولاد اهوازنظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
جلال
-
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
0
0
عشق است تیم خوشه طلایی ساوه. به امید صعود به لیگ یک
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار