• کد خبر:۸۷۲۰۰
کمیته مسابقات برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل۹۸-۹۷ را اعلام کرد.‏
به گزارش «دی اسپورت» و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏

 

هفته هشتم - دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷‏

 

گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه امام علی(ع)  سیرجان

بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران

مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام علی(ع)  ‏ کرمان

 

سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷‏

 

آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز

شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز

شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه  شهداء ماهشهر

 

هفته نهم - یکشنبه ‏‏۲۹ مهر ۹۷‏

 

مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   پارس شیراز فارس

خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   شهداء سیمرغ

 

دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷‏

 

نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه   تختی ارومیه

‏ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   تختی انزلی

‏استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   پاس قوامین تهران

‏کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه   نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر

 

هفته دهم - یکشنبه ‏‏۶ آبان

 

گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   امام علی(ع)  سیرجان

شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵– ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز

بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه   نفت(تهرانسر)‏ تهران

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت ۱۵– ورزشگاه   پارس شیراز

آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   امام خمینی اراک

اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵– ورزشگاه   انقلاب کرج

شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۷– ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

 

هفته یازدهم - یکشنبه ‏‏۱۳ آبان ۹۷‏

 

خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   شهداء سیمرغ

شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز

قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت ۱۵– ورزشگاه   پارس شیراز

استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   پاس قوامین تهران

ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت ۱۷– ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

 

دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷‏

 

مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   شهداء رفسنجان

 

 

هفته دوازدهم - یکشنبه ‏‏۲۰ آبان ۹۷‏

 

بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏ تهران

آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  امام خمینی اراک

نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی ارومیه

اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  انقلاب کرج

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز

مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  شهداء ماهشهر

 

هفته سیزدهم - شنبه ۲۶ آبان ۹۷‏

 

ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی انزلی

استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پاس قوامین تهران

کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

 

یکشنبه ‏‏۲۷ آبان ۹۷‏

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداء رفسنجان

قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  اختصاصی ‏شهرداری تبریز

بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏  تهران

 

هفته چهاردهم - شنبه ۳ آذر ۹۷‏

 

آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  امام خمینی اراک

نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی ارومیه

اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  انقلاب کرج

 

یکشنبه ‏‏۴ آذر ۹۷‏

 

گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)‏ سیرجان

فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پارس شیراز

شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

 

هفته پانزدهم - شنبه ۱۰ آذر ۹۷‏

 

استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهرداری تبریز

قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پارس شیراز

مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهداء رفسنجان


یکشنبه ‏‏۱۱ آذر ۹۷‏


گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)  سیرجان

ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی انزلی

بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏ تهران

 

هفته شانزدهم - شنبه ۱۷ آذر ۹۷‏

 

خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهداء سیمرغ

آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام خمینی اراک

قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پارس شیراز


یکشنبه۱۸ آذر ۹۷‏


اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرج

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)کرمان

شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

 

هفته هفدهم - شنبه ‏‏۲۴ آذر ۹۷‏


گل گهر سیرجان- اکسین البرز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)سیرجان

بادران تهران -مس کرمان– ساعت ۱۴- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏ تهران

استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پاس قوامین تهران

شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  اختصاصی شهرداری تبریز

فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پارس شیراز

ملوان بندر انزلی- نود ارومیه - ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی انزلی

کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار