• کد خبر:۸۷۲۶۶
  • تعداد نظرات: ۲نظر
تداوم صدرنشینی کاسپین ، استقلال شوش ، شاهین و ذوالفقار در روز شکست داماش

نتایج هفته سوم رقابتهای لیگ دسته سوم (جدول)

هفته سوم رقابتهای لیگ دسته سوم عصر امروز در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
به گزارش «دی اسپورت»؛ در سومین هفته از رقابتهای لیگ دسته سوم تیم مدعی ستاره کاسپین بابل در خانه موفق به شکست نماینده سمنان شد و در صدر باقی ماند.


در گروه دوم داماش تهران نیز موفق به شکست مبل محتشم تبریز 9 امتیازی شد و صدرنشینی در این گروه را تداوم بخشید.

در گروه سوم تیم استقلال شوش نیز با نتیجه مشابه داماش موفق به شکست شهید کلهر شهریار شد.

در گروه چهارم شاهین بندر عامری با عبور از استقلال ماهشهر جایگاهش را در صدر جدول استحکام بخشید.

و در آخرین گروه نیز ذوالفقار کاشان با 3 گل از سد وحدت زاهدان گذشت و با 7 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت.

لیگ دسته سوم گروه اول
يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
پاس مشهد     ۱   -  ۳     مقاومت نوین تهران     
ستاره کاسپین بابل     ۳   -  ۰     آریا سنگسر سمنان     
سرخپوشان سهند     ۲  -   ۳     شهرداری فریدونکنار     
آلتون تهران     ۱   -  ۰     صنعت پارک آبی مشهد
شاه جهان اسفراین     ۱   -  ۱     صنعت پارک آبی مشهد     
شهرداری بیرجند     ۱   -  ۱     دارایی بندرگز

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ستاره کاسپین بابل ۳ ۳ ۰ ۰ ۷ ۱ ۶ ۹
۲ صنعت پارک آبی مشهد ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۴ ۳ ۷
۳ دارایی بندرگز ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۷
۴ شهرداری فریدونکنار ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۴ ۲ ۶
۵ آلتون تهران ۳ ۲ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۶
۶ مقاومت نوین تهران ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱ ۴
۷ شاه جهان اسفراین ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۴
۸ مقاومت البرز ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۳
۹ آریا سنگسر سمنان ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۳ ۳
۱۰ سرخپوشان سهند ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۵ ۱
۱۱ شهرداری بیرجند ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۷ ۱
۱۲ ذوب آذرخش مشهد ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۰
۱۳ پاس مشهد ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۶ ۰

لیگ دسته سوم گروه دوم

يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
داماش تهران     ۰   -  ۱    سپهر سبز آذربایجان
مبل محتشم تبریز     ۲  -   ۱     شهرداری نوشهر     
سفیر نوین آبیک     ۵   -   ۰     گرمی اردبیل

شهدای ماکران میاندرود     ۱  -   ۱     شهرداری آستارا    
آریا مینو خرمدره     ۴   -  ۱     آرش ری

دُره ۱۹۹۸ ری     ۳   -  ۰     پرواز زنجان

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری آستارا ۳ ۲ ۱ ۰ ۵ ۱ ۴ ۷
۲ مبل محتشم تبریز ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۶
۳ داماش تهران ۳ ۲ ۰ ۱ ۸ ۷ ۱ ۶
۴ سپهر سبز آذربایجان ۳ ۱ ۱ ۱ ۷ ۳ ۴ ۴
۵ دُره ۱۹۹۸ ری ۳ ۱ ۱ ۱ ۷ ۵ ۲ ۴
۶ آریا مینو خرمدره ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۴ ۲ ۴
۷ شهدای ماکران میاندرود ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۸ برق آرا البرز ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۴ ۲ ۳
۹ سفیر نوین آبیک ۳ ۱ ۰ ۲ ۵ ۴ ۱ ۳
۱۰ شهرداری نوشهر ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۴ ۰ ۳
۱۱ آرش ری ۳ ۱ ۰ ۲ ۵ ۸ ۳
۱۲ گرمی اردبیل ۳ ۰ ۱ ۲ ۴ ۱۲ ۱
۱۳ پرواز زنجان ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱۰ ۰

لیگ دسته سوم گروه سوم
يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
۱     ۱۵:۳۰     استقلال شوش     ۱     ۰     شهید کلهر شهریار     
۲     ۱۵:۰۰     ذوب و فلزات بهار     ۱     ۲     استقلال ملاثانی     
۳     ۱۵:۰۰     شهاب تهران     ۱     ۰     پرسپولیس دزفول     
۴     ۱۵:۰۰     کاویان نقده     ۰     ۰     تربیت سقز کردستان     
۵     ۱۵:۰۰     خورشید مهر قروه     ۲     ۲     فجرشهید کاظمی البرز


ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال شوش ۳ ۳ ۰ ۰ ۵ ۲ ۳ ۹
۲ استقلال ملاثانی ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۳ ۳ ۶
۳ شهاب تهران ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۴ ۲ ۶
۴ پرسپولیس دزفول ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۶
۵ فجرشهید کاظمی البرز ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۴ ۲ ۴
۶ گرین کشاورز نهاوند ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۳ ۳ ۳
۷ سولدور نقده ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۲ ۱ ۳
۸ ذوب و فلزات بهار ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۲ ۱ ۳
۹ کاویان نقده ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱
۱۰ تربیت سقز کردستان ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۱
۱۱ خورشید مهر قروه ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۷ ۱
۱۲ شهید کلهر شهریار ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۰
۱۳ کیمیا فرآیند تهران ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰لیگ دسته سوم گروه چهارم
شاهین بندر عامری     ۲   -  ۱     استقلال ماهشهر     
جنوب باغملک     ۴  -   ۰     سپاهان خورموج     
شهدای چوار 65 ایلام     ۳  -   ۱     بهزیستی لرستان     
دالاهو کرمانشاه     -     -     شاهین لردگان

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شاهین بندر عامری ۳ ۲ ۰ ۱ ۹ ۴ ۵ ۶
۲ شهدای چوار 65 ایلام ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۳ ۳ ۶
۳ سپاهان خورموج ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۶ ۰ ۶
۴ جنوب باغملک ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۳ ۲ ۴
۵ موسسه دانا یاسوج ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۱ ۱ ۳
۶ بهزیستی لرستان ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۴ ۳
۷ ابوذر باشت ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۴ ۳
۸ استقلال ماهشهر ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱
۹ دالاهو کرند غرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ دالاهو کرمانشاه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ منصور ساوه ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰
۱۲ شاهین لردگان ۲ ۰ ۰ ۲ ۳ ۹ ۰لیگ دسته سوم گروه پنجم

ذوالفقار کاشان     ۳  -   ۰     وحدت زاهدان     
فجرکویر رفسنجان     ۰   -  ۰     آران و بیدگل اصفهان     
 استقلال لطیفی لارستان     ۱  -   ۰     فولاد بردسیر کرمان     
خلیج فارس میناب     ۳   -  ۰     فاروق مرودشت     
کیشوند جوان کیش     ۲ -   ۲     شهدای بافق یزد

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوالفقار کاشان ۳ ۲ ۱ ۰ ۷ ۲ ۵ ۷
۲ فولاد بردسیر کرمان ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۱ ۴ ۶
۳ شهدای بافق یزد ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۴ ۱ ۵
۴ خلیج فارس میناب ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۴ ۲ ۴
۵ وحدت زاهدان ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۰ ۴
۶ شهدای کوشک بیدک شیراز ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۴ ۳
۷ فاروق مرودشت ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۵ ۳
۸ استقلال لطیفی لارستان ۳ ۱ ۰ ۲ ۱ ۴ ۳
۹ آران و بیدگل اصفهان ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۰ کیشوند جوان کیش ۲ ۰ ۱ ۱ ۴ ۶ ۱
۱۱ فجرکویر رفسنجان ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
United States
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
0
0
سلام تیم مرکز اموزش ۰۴ بیرجند جایگزین شهرداری بیرجند گردیده لطفا اصلاحات انجام گیرد
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
0
0
سلام و سپاس به اطلاع میرساند تیم آریا سنگسر برای شهرستان مهدی شهر است نه سمنان لطفا اصلاح نمایید.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار