• کد خبر:۸۷۳۷۹
  • تعداد نظرات: ۱نظر
کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته چهارم تا نهم مرحله اول لیگ دسته سوم کشور در فصل ۹۸-۹۷ را اعلام کرد.‏
به گزارش"دی اسپورت"، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏

هفته چهارم‌ - شنبه ‏‏۲۱ مهر ۱۳۹۷‏

آریا سنگسر سمنان- آلتون تهران – ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه آزادی مهدیشهر
شهرداری فریدونکنار- پاس مشهد– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه آزادی فریدونکنار
میهن مشهد - سرخ پوشان سهند تهران– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه تختی مشهد
پرواز زنجان-داماش تهران– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  ۱۵ خرداد زنجان
برق آرا البرز- آذر کوثر تبریز– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه متعاقبا اعلام ‏میگردد.‏
سرخ پوشان تبریز- آریا مینوخرمدره زنجان– ساعت ۱۵ – ورزشگاه پارک صنعت تبریز
ایران خودرو گرمی اردبیل-شهدای ماکرون ‏میاندرود– ساعت ۱۵– ورزشگاه تختی گرمی
شهرداری نوشهر-دره نوزده نود و هشت– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه هفت تیر چالوس
آرش ری- سفیر نوین آبیک قزوین– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه هویزه تهران
گرین کشاورز نهاوند-کاویان نقده– ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه علیمرادیان نهاوند
فجر شهید کاظمی البرز- ذوب و فلزات ‏همدان– ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شریعتی کرج
سولدوزنقده-استقلال شوش– ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی نقده

یکشنبه  ۲۲ مهر ۱۳۹۷‏

مقاومت نوین تهران- صفر چهار بیرجند– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه میلاد نور تهران
دارایی گز گلستان- شاه جهان اسفراین– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه امام رضا علیه ‏السلام بندر گز
شهید کلهر شهریار- شهرستان قروه کردستان– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شهید رهنما شهریار
مقاومت البرز-ستاره کاسپین بابل– ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه شریعتی کرج
منصور ساوه-ابوذر باشت– ساعت ۱۵ – ورزشگاه چمران ساوه
تربیت سقز کردستان-شهاب تهران ‏– ساعت ۱۵ – ورزشگاه کاوه سقز
فولاد بردسیر کرمان- خلیج فارس میناب ‏هرمزگان ‏– ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدای ‏بردسیر بردسیر
استقلال ماهشهر - شهدا چوار ۶۵ ایلام ‏– ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهدای ‏ماهشهر ماهشهر
بهزیستی لرستان- دالاهو کرمانشاه– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی۱‏ خرم آباد
شهدای دهنو آران و بیدگل - کوشک بیدک ‏شیراز– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی آران و ‏بیدگل
بویر احمد یاسوج- شاهین بندر عامری بوشهر– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی یاسوج
فاروق مرودشت فارس-ذوالفقار کاشان– ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی مرودشت
دالاهو کرند غرب- جنوب باغملک– ساعت ۱۵ – ورزشگاه ریزوندی اسلام آباد
وحدت زاهدان- کیشوند جوان کیش– ساعت ۱۵ – ورزشگاه ‏۱۷ شهریور زاهدان

هفته پنجم ‏ - چهارشنبه ‏‏۲۵ مهر ۹۷‏

پاس مشهد- میهن مشهد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی مشهد

پنجشنبه ‏‏۲۶ مهر ۹۷‏

سرخپوشان سهند تهران- آریا سنگسر ‏سمنان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   الغدیر تهران
سفیر نوین آبیک قزوین- سرخپوشان تبریز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدای ‏قشلاق آبیک ‏
شهدا ماکران میاندرود- آرش ری- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود
استقلال شوش- پرسپولیس دزفول- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه  تختی شوش
استقلال ملاثانی- فجر شهید کاظمی البرز- ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهدای ‏ملاثانی ملاثانی
شهرداری آستارا- ایران خودروگرمی ‏اردبیل- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه  شهدای ‏سیبلی آستارا
ذوب و فلزات همدان- شهید کلهر شهریار ‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  جوانان بهار
خورشید قروه کردستان- سولدوز نقده ‏۱۵:۱‏‏۵‏ پنجم چمران قروه

جمعه ۲۷ مهر ۹۷‏
داماش تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  هرندی تهران
صفرچهار بیرجند- شهرداری فریدونکنار ‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  غدیر بیرجند
صنعت مشهد- دارایی گز گلستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی مشهد
آلتون تهران- مقاومت البرز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  راه آهن تهران
شهاب تهران- گرین کشاورز نهاوند- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  کشوری تهران
شاه جهان اسفراین- مقاومت نوین تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی اسفراین
آریا مینو خرمدره زنجان- پرواز زنجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید ‏خرمی خرمدره
شهدا چوار ۶۵ ایلام – بویر احمد یاسوج‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  ۱۵هزار ‏نفری ایلام
شاهین بندر عامری بوشهر- سپاهان خورموج‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهدای ‏اهرم اهرم
جنوب باغملک- منصور ساوه‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  تختی باغملک
شاهین لردگان – بهزیستی لرستان ‏‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  تختی لردگان
کیشوند جوان کیش – فاروق مرودشت فارس ‏‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  المپیک کیش
شهدای بافق یزد- وحدت زاهدن ‏‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهدای سنگ ‏آهن ‏ بافق
استقلال لطیفی لارستان – شهدای دهنو آران و ‏بیدگل‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  تختی لارستان
ذوالفقار کاشان- فولاد بردسیر کرمان‏- ساعت ۱۵- ورزشگاه  رفاه ‏کارگران کاشان
دره نوزده نود و هشت – برق آرا البرز‏- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه  الغدیر تهران

هفته ششم‌ - سه شنبه اول آبان ۹۸‏

سولدوز نقده- ذوب و فلزات همدان‏- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه  تختی نقده
 ‏
چهارشنبه ‏‏۲ آبان ۹۸‏

مقاومت نوین تهران- صنعت مشهد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  میلاد نور تهران
شهرداری فریدونکنار- شاه جهان اسفراین- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
میهن مشهد- صفر چهار بیرجند- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی مشهد
ستاره کاسپین بابل- آلتون تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدای ‏سیمرغ سیمرغ
مقاومت البرز- سرخپوشان سهند تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شریعتی کرج
آرش ری- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  هویزه تهران
سرخپوشان تبریز- شهدای ماکران میاندود- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارک صنعت ‏ تبریز
شهرداری نوشهر- آریا مینو خرمدره زنجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا نوشهر
پرواز زنجان- سفیر نوین آبیک قزوین- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  ‏۱۵ خرداد زنجان
آریا سنگسر سمنان- پاس مشهد ‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  آزادی مهدیشهر
تربیت سقز کردستان- استقلال شوش- ساعت ۱۵- ورزشگاه  کاوه سقز
شهید کلهر شهریار- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید رهنما شهریار
پرسپولیس دزفول- خورشید قروه کردستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهید ‏مجدیان دزفول
کاویان نقده- شهاب تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه  تختی نقده

پنجشنبه ۳ آبان ۹۷‏

آذر کوثر تبریز – دره نوزده نود و هشت ‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارک صنعت تبریز
سپاهان خورموج- شهدای چوار ۶۵ ایلام ‏- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه  تختی خورموج
برق آرا البرز – داماش تهران ‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شریعتی کرج
فاروق مرودشت فارس - شهدای بافق یزد‏- ساعت ۱۵ - ورزشگاه  تختی مرودشت
فولاد بردسیر کرمان- کیشوند جوان کیش ‏- ساعت ۱۵ - ورزشگاه  شهدای ‏بردسیر بردسیر
فجر رفسنجان – کوشک بیدک شیراز‏- ساعت ۱۵ - ورزشگاه  شهید زینلی سرچشمه
شهدای دهنو آران و بیدگل- خلیج فارس ‏میناب ‏‏- ساعت ۱۵ - ورزشگاه  تختی آران و ‏بیدگل
ابوذر باشت- جنوب باغملک‏- ساعت ۱۵ - ورزشگاه  تختی باشت
استقلال ماهشهر- شاهین لردگان‏- ساعت ۱۵:۱۵ - ورزشگاه  شهدا ماهشهر

معوقه از هفته اول ‏- یکشنبه ‏‏۹۷/۰۸/۰۶

کاویان نقده – سولدوز نقده‏‏- ساعت ۱۴:۳۰-  معوقه ‏هفته ‏اول – ورزشگاه تختی نقده

هفته هفتم

دارایی گز گلستان – مقاومت نوین تهران ‏‏‏- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  امام رضا علیه ‏السلام بندر گز
سرخپوشان سهند تهران- ستاره کاسپین بابل ‏‏‏‏- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  الغدیر تهران
صنعت مشهد – شهرداری فریدونکنار‏‏‏- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  تختی مشهد
شاه جهان اسفراین – میهن مشهد‏‏‏- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  تختی ‏ اسفراین
صفر چهار بیرجند – آریا سنگسر سمنان ‏‏‏‏- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  غدیر ‏ بیرجند
داماش تهران – آذرکوثر تبریز‏‏‏- ساعت ۱۴ - ورزشگاه  هرندی تهران
شهرداری آستارا- سرخپوشان تبریز‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
آریا مینو خرمدره زنجان- برق آرا البرز ‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
شهدای ماکران میاندرود – پرواز زنجان‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای ماکران میاندرود
سفیر نوین آبیک قزوین- شهرداری نوشهر‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  شهدای قشلاق آبیک
ایران خودرو گرمی اردبیل– آرش ری‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  تختی ‏ گرمی

دوشنبه ‏‏۱۴ آبان ۹۷‏

پاس مشهد- مقاومت البرز‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  تختی مشهد
فجر شهید کاظمی البرز -  شهید کلهر شهریار‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شریعتی کرج ‏
استقلال ملاثانی –سولدوز نقده ‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  شهدای ‏ملاثانی ملاثانی ‏
استقلال شوش –گرین کشاورز نهاوند‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  تختی شوش
ذوب و فلزات همدان- پرسپولیس دزفول ‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  جوانان ‏ بهار ‏
خورشید قروه کردستان- تربیت سقز کردستان ‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  چمران قروه
بهزیستی لرستان- استقلال ماهشهر ‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  تختی۱ ‏خرم ‏آباد ‏
شاهین لردگان –  بویر احمد یاسوج ‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  تختی ‏ لردگان ‏
شاهین بندر عامری – منصور ساوه‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  شهدای اهرم اهرم
وحدت زاهدان- فاروق مرودشت‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۱۷ شهریور زهدان
استقلال لطیفی لارستان – فجر رفسنجان ‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی ‏ لارستان ‏
شهدای بافق یزد – فولاد بردسیر کرمان ‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای سنگ ‏آهن ‏ بافق ‏
ذوالفقار کاشان – شهدای دهنو آران و بیدگل ‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  رفاه ‏کارگران ‏ کاشان ‏

هفته هشتم‌‌ - یکشنبه ‏‏۲۰ آبان ۹۷‏

آلتون تهران- سرخپوشان سهند تهران‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  راه آهن ‏جنوب ‏ تهران
پشهرداری فریدونکنار- دارایی گز گلستان ‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
ستاره کاسپین بابل – پاس مشهد‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای ‏سیمرغ سیمرغ
میهن مشهد – صنعت مشهد‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی مشهد
مقاومت البرز – صفر چهار بیرجند ‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شریعتی ‏ کرج ‏
آریا سنگسر سمنان –شاه جهان اسفراین ‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی مهدیشهر ‏
دره نوزده نود و هشت – داماش تهران ‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  الغدیر ‏ تهران ‏
سرخپوشان تبریز- ایران خودرو گرمی اردبیل ‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارک ‏صنعت ‏ تبریز
پرواز زنجان – شهرداری آستارا‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  ‏۱۵خرداد زنجان ‏
شهرداری نوشهر – شهدای ماکران میاندرود‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدا ‏ نوشهر
سولدوز نقده – فجر شهید کاظمی البرز‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی نقده
پرسپولیس دزفول – استقلال ملاثانی‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  مجدیان ‏ دزفول ‏
گرین کشاورز نهاوند- خورشید قروه کردستان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  علمرادیان ‏ نهاوند
تربیت سقز کردستان – ذوب و فلزات همدان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  کاوه سقز ‏
ابوذر باشت-  شاهین بندر عامری بوشهر ‏ -ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی ‏ باشت

دوشنبه ۲۱ آبان ۹۷‏

آذرکوثر تبریز- آریا مینو خرمدره زنجان ‏‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارک ‏صنعت تبریز ‏
کاویان نقده – استقلال شوش‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی نقده
بویر احمد یاسوج- بهزیستی لرستان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی یاسوج
سپاهان خورموج – شاهین لردگان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی ‏ خورموج
منصور ساوه – شهدای چوار ۶۵ ایلام ‏‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  چمران ساوه
شهدای کوشک بیدک شیراز – استقلال لطیفی ‏لارستان ‏‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  دستغیب شیراز ‏
فولاد بردسیر کرمان – وحدت زاهدان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای برد ‏سیر بردسیر ‏
فجر رفسنجان – خلیج فارس میناب هرمزگان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید ‏زینلی سرچشمه ‏
دوشنبشهدای دهنو آران و بیدگل– کیشوند جوان ‏کیش ‏‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی ‏ آران و ‏بیدگل
برق آرا البرز – سفیر نوین آبیک قزوین ‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شریعتی کرج

هفته نهم - شنبه ۲۶ آبان ۹۷‏

مقاومت نوین تهران – شهرداری فریدونکنار‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  میلاد نور تهران
پاس مشهد – آلتون تهران‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی مشهد
دارایی گز گلستان – میهن مشهد‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام رضا(علیه ‏السلام)‏ بندر گز
صفر چهار بیرجند –ستاره کاسپین بابل‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  غدیر ‏ بیرجند
خورشید قروه کردستان-کاویان نقده‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  چمران قروه
شاه جهان اسفراین – مقاومت نوین البرز ‏‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی اسفراین
آرش ری – سرخپوشان تبریز ‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  هویزه تهران
آریا مینو خرمدره زنجان-دره نوزده نود و ‏هشت‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
ایران خودرو گرمی اردبیل- پرواز زنجان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی ‏ گرمی
سفیر نوین آبیک قزوین- آذرکوثر تبریز‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای قشلاق آبیک
شهرداری آستارا- شهرداری نوشهر‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
شهدای ماکران میاندرود- برق آرا البرز‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدای ماکران میاندرود
شهید کلهر شهریار- سولدوز نقده‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید رهنما شهریار
استقلال شوش-شهاب تهران‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴۳۰- ورزشگاه  تختی شوش
فجر شهید کاظمی البرز -  پرسپولیس دزفول‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شریعتی کرج ‏
استقلال ملاثانی-تربیت سقز کردستان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا ملاثانی ‏
ذوب و فلزات همدان-گرین کشاورز نهاوند‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  جوانان ‏ بهار ‏

یکشنبه ‏‏۲۷ آبان ۹۷‏

صنعت مشهد- آریا سنگسر سمنان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی مشهد
فاروق مرودشت-فولاد بردسیر کرمان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  مرودشت
خلیج فارس میناب-شهدای کوشک بیدک شیراز‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید ‏امینی میناب
ذوالفقار کاشان-فجر رفسنجان‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  رفاه ‏کارگران کاشان
شهدای بافق یزد-شهدای دهنو آران و بیدگل‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای سنگ ‏آهن بافق
استقلال ماهشهر-بویر احمد یاسوج‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا ماهشهر
شاهین بندر عامری بوشهر-جنوب باغملک‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا اهرم
بهزیستی لرستان-سپاهان خورموج‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی۱ ‏ خرم آباد ‏
شهدای چوار ۶۵ ایلام-ابوذر باشت‏‏‏‏‏- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  ‏۱۵ هزار ‏نفری ایلام
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
اصغر
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
0
1
3هفته اخر دسته سوم را هم اعلام می کردی شرش کنده شود -ای کاش تمام 85 تیم دسته سوم در مرحله اول حضور داشتند .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار