• کد خبر:۸۷۸۸۲
  • تعداد نظرات: ۱نظر
اختصاصی «دی اسپورت»؛

نتایج هفته پنجم لیگ دسته سوم +جدول

هفته پنجم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور با صدرنشینی دارایی بندرگز ،شهرداری آستارا ، استقلال شوش ، شاهین بندر عامری و ذوالفقار کاشان پیگیری شد.
به گزارش دی «دی اسپورت»؛ هفته پنجم لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور با صدرنشینی دارایی بندرگز ،شهرداری آستارا ، استقلال شوش ، شاهین بندر عامری و ذوالفقار کاشان پیگیری شد.نتایج لیگ دسته سوم گروه اول هفته ۵
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
پاس مشهد     ۰  -   ۰     ذوب آذرخش مشهد     
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
سرخپوشان سهند     ۱   -  ۰     آریا سنگسر سمنان    
زننده گل سرخپوشان سهند : نامعلوم

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
  04 بیرجند     ۱  -   ۱     شهرداری فریدونکنار    
زننده گل ۰۴ : ستار اونق (P)
زننده گل شهرداری : نامعلوم

صنعت پارک آبی مشهد     ۰   -  ۱     دارایی بندرگز 
زننده گل دارایی بندرگز : هادی ریاحی
  
شاه جهان اسفراین     ۱   -  ۰     مقاومت نوین تهران 
زننده گل شاه جهان : مرتضی کشوری
  
آلتون تهران     ۱  -   ۱     مقاومت البرز
زننده گل آلتون : اصغر خسروی
زننده گل مقاومت البرز : نامعلوم

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ دارایی بندرگز ۶ ۴ ۱ ۱ ۶ ۳ ۳ ۱۳
۲ ستاره کاسپین بابل ۴ ۳ ۱ ۰ ۸ ۲ ۶ ۱۰
۳ شهرداری فریدونکنار ۵ ۳ ۱ ۱ ۹ ۶ ۳ ۱۰
۴ صنعت پارک آبی مشهد ۵ ۲ ۱ ۲ ۷ ۵ ۲ ۷
۵ شاه جهان اسفراین ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱ ۷
۶ سرخپوشان سهند ۵ ۲ ۱ ۲ ۶ ۶ ۰ ۷
۷ آلتون تهران ۴ ۲ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۷
۸ آریا سنگسر سمنان ۴ ۲ ۰ ۲ ۳ ۵ ۶
۹ مقاومت نوین تهران ۵ ۱ ۲ ۲ ۵ ۵ ۰ ۵
۱۰ مقاومت البرز ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۵
۱۱ 04 بیرجند ۵ ۰ ۳ ۲ ۵ ۹ ۳
۱۲ ذوب آذرخش مشهد ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۶ ۱
۱۳ پاس مشهد ۵ ۰ ۱ ۴ ۳ ۸ ۱


نتایج مسابقات لیگ دسته سوم گروه دوم هفته ۵
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
سفیر نوین آبیک     ۱  -   ۰     سپهر سبز آذربایجان  
زننده گل سفیرنوین : نامعلوم
 
شهدای ماکران میاندرود     ۰   -  ۰     آرش ری    

شهرداری آستارا     ۷  -   ۱     گرمی اردبیل 
زننده گل شهرداری آستارا : مبین رضا پور ، مجتبی لطیف نیا ، رضا فخری ،امین حقده ۲گل ، پژمان نباتی ، ابراهیم بزرگی (P)
زننده گل ایرانخودرو : نامعلوم

  
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دُره ۱۹۹۸ ری     ۱   -  ۲     برق آرا البرز   
 زننده گل دُره : علی گنجی ، سعید ورمزیار (پنالتی ×)
زننده گل های برق آراء : نامعلوم ، نامعلوم

آریا مینو خرمدره     ۵   -  ۲     پرواز زنجان  
زننده گل های آریا مینو : نامعلوم ، نامعلوم ، حسن جعفری ، نامعلوم ، فرشاد شاهقولانی
زننده گل های پرواز : نامعلوم ، نامعلوم


داماش تهران     ۱  -   ۳     شهرداری نوشهر
زننده گل داماش : پژمان جهانتاب
زننده گل های شهرداری : نامعلوم

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری آستارا ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۲ ۲ ۱۰ ۱۰
۲ سپهر سبز آذربایجان ۵ ۳ ۱ ۱ ۹ ۴ ۵ ۱۰
۳ شهرداری نوشهر ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۰ ۵ ۵ ۹
۴ برق آرا البرز ۴ ۳ ۰ ۱ ۹ ۵ ۴ ۹
۵ داماش تهران ۵ ۳ ۰ ۲ ۱۱ ۱۰ ۱ ۹
۶ شهدای ماکران میاندرود ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۱ ۴ ۸
۷ آریا مینو خرمدره ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۱ ۸ ۳ ۷
۸ آرش ری ۵ ۲ ۱ ۲ ۹ ۱۰ ۷
۹ مبل محتشم تبریز ۴ ۲ ۰ ۲ ۵ ۴ ۱ ۶
۱۰ سفیر نوین آبیک ۵ ۲ ۰ ۳ ۸ ۸ ۰ ۶
۱۱ دُره ۱۹۹۸ ری ۵ ۱ ۱ ۳ ۸ ۱۰ ۴
۱۲ گرمی اردبیل ۵ ۰ ۱ ۴ ۵ ۲۲ -۱۷ ۱
۱۳ پرواز زنجان ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۱۷ -۱۳ ۰نتایج مسابقات لیگ دسته سوم گروه سوم هفته ۵
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
استقلال ملاثانی     ۲  -   ۰     فجرشهید کاظمی البرز    
زننده گل های استقلال : سجاد تمیمی ، محمدرضا مرفاوی

ذوب و فلزات بهار 5 - شهید کلهر شهریار 1
زننده گل های ذوب و فلزات : وحید مرادی ۲گل ، مجتبی رشیدیان ، امیر پیش خورد ، محمد اصلانی
زننده گل شهیدکلهر : نامعلوم

خورشید مهر قروه     ۲   -  ۲     سولدور نقده    
زننده گل های خورشیدمهر : محمود خالدیان ۲گل
زننده گل های سولدوز : فرید محمدی ، رضا خلیل زاده

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
شهاب تهران     ۱  -   ۱     گرین کشاورز نهاوند
زننده گل شهاب : یونس آهنگران
زننده گل گرین کشاورز : نامعلوم

استقلال شوش 2 - پرسپولیس نوین دزفول 0
زننده گل های استقلال : مرتضی علیدوستی ، خالد چنانه


ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال شوش ۵ ۵ ۰ ۰ ۸ ۲ ۶ ۱۵
۲ ذوب و فلزات بهار ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۹
۳ استقلال ملاثانی ۴ ۳ ۰ ۱ ۸ ۳ ۵ ۹
۴ شهاب تهران ۵ ۲ ۲ ۱ ۸ ۶ ۲ ۸
۵ پرسپولیس دزفول ۴ ۲ ۰ ۲ ۵ ۵ ۰ ۶
۶ گرین کشاورز نهاوند ۴ ۱ ۲ ۱ ۹ ۶ ۳ ۵
۷ سولدور نقده ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۰ ۴
۸ فجرشهید کاظمی البرز ۵ ۱ ۱ ۳ ۶ ۸ ۴
۹ شهید کلهر شهریار ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۱۰ ۳
۱۰ کاویان نقده ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۵ ۲
۱۱ تربیت سقز کردستان ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۶ ۲
۱۲ خورشید مهر قروه ۵ ۰ ۲ ۳ ۵ ۱۱ ۲
۱۳ کیمیا فرآیند تهران ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰
نتایج مسابقات لیگ دسته سوم گروه چهارم هفته ۵
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
 شهدای چوار 65 ایلام     ۲  -   ۱     موسسه دانا یاسوج
زننده گل های شهدای چوار ۶۵ : عباس کاظمی ، حمزه عباسی
زننده گل بویراحمد : خسرو اندواه
   
جنوب باغملک     ۰   -  ۱     منصور ساوه    
زننده گل منصور : محمدگرجی

شاهین لردگان     ۱   -  ۳     بهزیستی لرستان  
 زننده گل شاهین : نامعلوم
زننده گل های بهزیستی : سجاد امیدی ، شهاب دارایی ۲گل

شاهین بندر عامری     ۲   -  ۰     سپاهان خورموج
زننده گل شاهین : بهنام رحیمی و رضا دریکوند


ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شاهین بندر عامری ۵ ۳ ۰ ۲ ۱۲ ۶ ۶ ۹
۲ شهدای چوار 65 ایلام ۴ ۳ ۰ ۱ ۹ ۷ ۲ ۹
۳ بهزیستی لرستان ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۵ ۱ ۶
۴ موسسه دانا یاسوج ۴ ۲ ۰ ۲ ۵ ۴ ۱ ۶
۵ منصور ساوه ۳ ۲ ۰ ۱ ۳ ۲ ۱ ۶
۶ سپاهان خورموج ۴ ۲ ۰ ۲ ۶ ۸ ۶
۷ جنوب باغملک ۴ ۱ ۱ ۲ ۵ ۴ ۱ ۴
۸ استقلال ماهشهر ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۴ ۱ ۴
۹ ابوذر باشت ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۵ ۳
۱۰ دالاهو کرند غرب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ دالاهو کرمانشاه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ شاهین لردگان ۳ ۰ ۰ ۳ ۴ ۱۲ ۰
نتایج مسابقات لیگ دسته سوم گروه پنجم هفته ۵
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
کیشوند جوان کیش     ۱   -  ۱     فاروق مرودشت  
زننده گل کیشوند : فرامرز زعیمی
زننده گل فاروق مرودشت : نامعلوم
 
شهدای بافق یزد     ۴   -  ۰     وحدت زاهدان     
زننده گل های شهدای بافق : نامعلوم

استقلال لطیفی لارستان     ۲   -  ۰     آران و بیدگل اصفهان     
زننده گل های استقلال لطیفی: نامعلوم

ذوالفقار کاشان     ۳   -  ۰     فولاد بردسیر کرمان
زننده گل ذوالفقار : حامد پورعمرانی ۲گل ، سجاد بازگیر

ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ ذوالفقار کاشان ۵ ۳ ۲ ۰ ۱۱ ۳ ۸ ۱۱
۲ شهدای بافق یزد ۴ ۲ ۲ ۰ ۹ ۴ ۵ ۸
۳ فولاد بردسیر کرمان ۵ ۲ ۱ ۲ ۵ ۴ ۱ ۷
۴ استقلال لطیفی لارستان ۴ ۲ ۰ ۲ ۳ ۴ ۶
۵ خلیج فارس میناب ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۴ ۲ ۵
۶ کیشوند جوان کیش ۴ ۱ ۲ ۱ ۷ ۸ ۵
۷ فاروق مرودشت ۵ ۱ ۲ ۲ ۴ ۷ ۵
۸ آران و بیدگل اصفهان ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴
۹ وحدت زاهدان ۵ ۱ ۱ ۳ ۵ ۱۰ ۴
۱۰ شهدای کوشک بیدک شیراز ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۵ ۳
۱۱ فجرکویر رفسنجان ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱


نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
فقط گرین کشاورز نهاوند
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها