• کد خبر:۹۳۹۳۳
  • تعداد نظرات: ۲نظر
کمیته مسابقات برنامه هفته دهم تا پانزدهم مرحله دوم لیگ دسته سوم در فصل ۹۸-۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش"دی اسپورت"، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم - شنبه  یازدهم اسفند ۹۷

مکریان مهاباد- پاس گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی  مهاباد
میلاد مهر تهران- تازان تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  عطر سیب تهران
شهرداری آستارا- شهرداری فریدونکنار- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
شهید مولایی قائمشهر- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه  قراخیل قائمشهر
شهدای دهنو آران و بیدگل- شهدای نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی آران و بیدگل
دارایی بندر گز- نماینده مازندران- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  امام رضا(علیه السلام) بندر گز
ملی حفاری اهواز – استقلال شوش - ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  اختصاصی ملی حفاری اهواز
ویستا توربین تهران- ستاره سرخ کاشان- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  بعثت تهران
هیرکانی چالوس - نفت ایرانیان- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  هفت تیر چالوس
ذوالفقار کاشان- آریا سنگسر سمنان- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  رفاه کارگران کاشان

یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷

پویندگان تلاش مرودشت- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴- ورزشگاه  بعثت شیراز
سپاهان نوین اصفهان- وحدت پدیده بوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  آرارات اصفهان
پاراگ تهران- بهین باتیس اصفهان - ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید کشوری تهران
سینا صنعت ایذه-استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی ایذه

هفته یازدهم - شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

پاس گیلان- میلاد مهر تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  سردار جنگل رشت
تازان تهران- شهرداری آستارا- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید هرندی تهران
شهرداری اردبیل- مکریان مهاباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه   علی دایی اردبیل
شهرداری فریدونکنار- شهدای دهنو آران وبیدگل- ساعت ۱۴- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
شهرداری نوشهر- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهدا نوشهر
نماینده مازندران – ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد
استقلال شوش- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی شوش
ستاره سرخ کاشان- دارایی بندر گز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهید محمد کوچکی سفید شهر
نفت ایرانیان- ذوالفقار کاشان - ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه   آبرسانی تهران
آریا سنگسر سمنان- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  ولایت سمنان

یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷

کیان تهران- سینا صنعت ایذه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  آریو مصلی نژاد تهران
شهدای رزکان کرج- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  انقلاب کرج
بهین باتیس اصفهان- پویندگان تلاش مرودشت- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   تختی اصفهان
استقلال ملاثانی- پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداملاثانی

هفته دوازدهم - شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

شهدای دهنو آران و بیدگل- تازان تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی آران و بیدگل
شهرداری آستارا- پاس گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
شهرداری نوشهر- شهرداری فریدونکنار- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهدا نوشهر
میلاد مهر تهران- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  عطر سیب تهران
شهید مولایی قائمشهر- مکریان مهاباد- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  قراخیل قائمشهر
ذوالفقار کاشان- استقلال شوش- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  رفاه کارگران کاشان
آریا سنگسر سمنان – نفت ایرانیان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  ولایت سمنان
هیرکانی چالوس- نماینده مازندران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  هفت تیر  چالوس
ملی حفاری اهواز- ستاره سرخ کاشان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  اختصاصی ملی حفاری
ویستا توربین تهران- دارایی بندر گز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  بعثت تهران

یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷

سینا صنعت ایذه- وحدت پدیده بوشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  تختی ایذه
شهدای رزکان کرج- بهین باتیس اصفهان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  انقلاب  کرج
پویندگان تلاش مرودشت- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  بعثت شیراز
پاراگ تهران- کیان تهران- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه  کشوری  تهران

هفته سیزدهم - جمعه ۹ فروردین ۹۸

پاس گیلان- شهدای دهنو آران و بیدگل- ساعت ۱۶- ورزشگاه  سردار جنگل رشت
وحدت پدیده بوشهر- پاراگ تهران- ساعت ۱۶- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

یکشنبه ۱۱ فروردین ۹۸

مکریان مهاباد- میلاد مهر تهران- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  آزادی مهاباد
تازان تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  شهید هرندی تهران
شهرداری اردبیل- شهرداری آستارا- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  علی دایی اردبیل
استقلال شوش – آریا سنگسر سمنان- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  تختی شوش
نفت ایرانیان- ویستا توربین تهران - ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  آبرسانی تهران
دارایی بندر گز – ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه امام رضا(علیه السلام) بندر گز
ستاره سرخ کاشان- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  شهید  محمد کوچکی سفید شهر
نماینده مازندران- ذوالفقار کاشان- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد تهران
شهرداری فریدونکنار- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
استقلال ملاثانی- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۶- ورزشگاه  شهدا ملاثانی
بهین باتیس اصفهان- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه  تختی اصفهان
کیان تهران- پویندگان تلاش مرودشت- ساعت ۱۶- ورزشگاه   آریو مصلی نژاد تهران

هفته چهاردهم - یکشنبه ۱۸ فرودین ۹۸

شهرداری نوشهر- پاس گیلان- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  شهدا نوشهر
شهرداری فریدونکنار- تازان تهران- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  آزادی فریدونکنار
هیرکانی چالوس- دارایی بندر گز - ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  هفت تیرچالوس
شهدای دهنو آران و بیدگل- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  تختی آران و بیدگل
شهرداری آستارا- مکریان مهاباد- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  شهدای سیبلی آستارا
آریا سنگسر سمنان- نماینده مازندران- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  ولایت سمنان
نفت ایرانیان- استقلال شوش- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  آبرسانی تهران
ذوالفقار کاشان- ستاره سرخ کاشان- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد
ملی حفاری اهواز- ویستا توربین تهران- ساعت ۱۶- ورزشگاه  اختصاصی ملی حفاری اهواز

دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸

میلاد مهر تهران- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه  عطر سیب تهران
بهین باتیس اصفهان- استقلال ملاثانی- ساعت ۱۶- ورزشگاه  تختی اصفهان
شهدای رزکان کرج- کیان تهران- ساعت ۱۶- ورزشگاه  انقلاب کرج
سینا صنعت ایذه- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه  تختی ایذه
پویندگان تلاش مرودشت- وحدت پدیده بوشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه  بعثت شیراز

هفته پانزدهم - شنبه ۲۴ فروردین ۹۸

مکریان مهاباد- شهدای دهنو آران و بیدگل- ساعت ۱۶- ورزشگاه  آزادی مهاباد
شهرداری اردبیل- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه  علی دایی اردبیل
شهید مولایی قائمشهر- تازان تهران- ساعت ۱۶- ورزشگاه  قراخیل قائمشهر
پاس گیلان- شهرداری فریدونکنار- ساعت ۱۶- ورزشگاه  سردار جنگل رشت
میلاد مهر تهران- شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه  عطر سیب تهران
دارایی بندر گز- ذوالفقار کاشان- ساعت ۱۶- ورزشگاه  امام رضا(علیه السلام) بندرگز
ستاره سرخ کاشان- آریا سنگسر سمنان- ساعت ۱۶- ورزشگاه  شهید محمد کوچکی سفید شهر
ویستا توربین تهران- استقلال شوش- ساعت ۱۶- ورزشگاه  بعثت تهران
نماینده مازندران- نفت ایرانیان- ساعت ۱۶- ورزشگاه  متعاقبا اعلام میگردد تهران
ملی حفاری اهواز- هیرکانی چالوس - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  اختصاصی ملی حفاری اهواز

یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸

کیان تهران- بهین باتیس اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  آریو مصلی نژاد تهران
وحدت پدیده بوشهر- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  شهید بهشتی  بوشهر
سپاهان نوین اصفهان- استقلال ملاثانی - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  آرارات اصفهان
سینا صنعت ایذه- پاراگ تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه  تختی  ایذه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
ان 3 هفته را هم اعلام می کردی شر کار را می کندی خسته شدیم اخه 9 ماه لیگ دسته سوم باید طول بکشد به خدا 6ماه هم زیاد است چقدر خرج رو دست تیم ها می گذارید.
قلی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
0
0
ما نفهمیدیم نماینده مازندران در تهران چرا میزبان بازی است .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اخبار مرتبط