• کد خبر:۹۷۷۸۶
چه كسي مديرعامل مس كرمان است؟

محمودی نيا نیامده رفتنی شد!؟ / مذاکره مدیرعامل پنهانی با حسینی!

در حالی كه همچنان حواشی پيرامون انتصاب مديرعامل باشگاه مس كرمان ادامه دارد، شنيده ها حكايت از آن دارد كه محمود محمودی نيا كه چند روز قبل خبر انتصابش بر روی كانال تلگرامی باشگاه مس كرمان قرار داده شد و دقايقی بعد نيز حذف گرديد در دو روز گذشته با سيد مجتبی حسينی سرمربی سابق گل ريحان البرز پاي ميز مذاكره نشسته است و حتی با برخی از بازيكنان فوتبال نيز تماس هايی برای حضور در مس كرمان داشته است.
به گزارش"دی اسپورت"، بر اساس شواهد موجود اتفاقات عجیب و غریب پیرامون انتخاب مدیرعامل باشگاه مس نشان می دهد محمودی نيا بدون دريافت حكم مديرعاملی در حال مذاكره برای بستن كادرفنی و بازيكنان مس كرمان می باشد و این مسائل همچنان به ابهامات پيرامون حواشی اخير می افزاید، اما به راستي دلايل اين انتقادات فراوان به مدیرعاملی محمودی نيا در مس چيست؟ سعی داریم در ادامه دلایل این مسئله را در زیر بررسی کنیم :

محمودی نيا حامی جريان سياسی و ورزشی خاص در كرمان

يكي از مهمترين دلايل مخالفت اين روزها با محمودی نيا، منتسب بودن وی به يكی از طيف های سياسی و ورزشی خاص در كرمان است، بسياری از افراد معتقدند وی با اهداف خاص به باشگاه مس كرمان ورود كرده است تا حامی منافع عده ای در ماه‌ های آتی باشد. 

عملكرد ضعيف در اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان

محمودی نيا در مقطعی كوتاه و در عين ناباوری به عنوان مديركل ورزش و جوانان استان كرمان انتخاب شد و حتی توانست در بدو ورود در بين ورزشكاران كرمانی به چهره ای محبوب هم تبديل شود اما به مرور زمان اين محبوبيت به شكل عجيبي تنزل يافت و ضعف و كوتاهی فراوان در بزرگترين طرح ورزشی استان كرمان در دهه های اخير كه منجر به شكست آن و انتقادات بی سابقه استاندار وقت كرمان شد، موجبات كنار رفتن وی از اداره كل ورزش و جوانان استان كرمان را فراهم نمود.

رای گيری نمادين و مهندسی شده

انتخابات پر حرف و حديث برگزار شده در هفته های گذشته براي انتخاب مديرعامل باشگاه مس كرمان از سوی عده ای خاص در كرمان كه تعداد بسياری از آنها را غير ورزشی ها و حاميان همان جريان خاص تشكيل می دادند و هیچ یک از ورزشكاران مطرح استان كرمان نيز در بين آنها حضور نداشتند و حتی مديركل ورزش و جوانان استان كرمان نيز از آن اطلاع نداشت يكي از مهمترين دلايل مخالفت ها با انتصاب محمودی نياست.

نتايج ضعيف و اخراج از مس رفسنجان

يكي ديگر از مهمترين انتقادات وارده به محمودی نيا عملكرد ضعيف وی در باشگاه مس رفسنجان می باشد، بسياری معتقدند دو تن از مطرح ترين بازيكنان تاريخ فوتبال استان كرمان و شهرستان رفسنجان يعنی علی سامره و علی عليزاده قرباني تصميمات اشتباه وي شدند و به قول ورزشی ها سوخت شدند، حواشي مس رفسنجان در زمان محمودی نيا آنقدر زياد بود كه سوژه رسانه ها شده بود، از ابهامات مالی در باشگاه و قعرنشينی تیم مس گرفته تا درگيری ها در داخل و خارج باشگاه!

مخالفت با مس كرمان در گذشته

يكي ديگر از انتقادات وارده به محمودی نيا اصالت رفسنجاني وی و همچنين صحبت های او در رابطه با مس كرمان در پرونده حضور يكي از بازيكنان مس رفسنجان به مس كرمان مربوط مي شود. جايي كه محمودي نيا با حضور اين بازيكن در مس كرمان مخالفت كرد و حتی از اخراج مديرعامل وقت مس كرمان در آينده ای نزديک و جانشيني خود به جاي او خبر داد. اتفاقاتي كه پرده از داستان هايی بر مي داشت كه همانند يك سناريو از پيش نوشته شده مي توان از آن تعبير كرد.

 بسياري از كرماني ها معتقدند در شهر كرمان مديرانی توانمندتر از محمودی نيا كه ساكن رفسنجان مي باشد هست و وی به دليل حضور در مس رفسنجان همواره رقيب جدی آنها بوده است.

متصور نبودن شانس صعود براي مس كرمان

دلیل دیگری که می توان به آن اشاره کرد انتقادات وارده به محمودي نيا در روزهاي اخير از سوي ورزشی های كرمان، عدم تصور شانس صعود و موفقيت مس كرمان در فصل پيش رو با حضور اوست، بسياري در كرمان قاطعانه از عدم موفقيت وی مي گويند و اعتقاد دارند انتخاب وی برگشت رو به عقب می باشد و فرصتي ديگر براي مس كرمان به راحتي از دست می رود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار