دی اسپورت | dsport.ir

1398/ 08/ 14    15: 30
صنعت نفت آبادان
0 تمام شده 5
استقلال تهران
آمار بازی
0 گل 5
0 درصد مالکیت 0
0 اوت 0
0 کرنر 0
0 آفساید 0
0 خطای منجر به پنالتی 0
0 گل به خودی 0
0 پنالتی گل شده 0
0 پنالتی گل نشده 0
0 خطا 0
0 اخطار 0
0 اخطار دوم و اخراج 0
0 اخراج 0
0 تعویض 0