دی اسپورت | dsport.ir

1399/ 04/ 08    21: 00
نفت مسجدسلیمان
2 تمام شده 2
شاهین شهرداری بوشهر
آمار بازی
2 گل 2
0 درصد مالکیت 0
0 اوت 0
0 کرنر 0
0 آفساید 0
0 خطای منجر به پنالتی 0
0 گل به خودی 0
0 پنالتی گل شده 0
0 پنالتی گل نشده 0
0 خطا 0
0 اخطار 0
0 اخطار دوم و اخراج 0
0 اخراج 0
0 تعویض 0