دی اسپورت | dsport.ir

1399/ 08/ 30    16: 10
گل گهرسیرجان
2 تمام شده 0
مس رفسنجان
آمار بازی
2 گل 0
0 درصد مالکیت 0
0 اوت 0
0 کرنر 0
0 آفساید 0
0 خطای منجر به پنالتی 0
0 گل به خودی 0
0 پنالتی گل شده 0
0 پنالتی گل نشده 0
0 خطا 0
0 اخطار 0
0 اخطار دوم و اخراج 0
0 اخراج 0
0 تعویض 0