دی اسپورت | dsport.ir

1401/ 08/ 24    14: 15
سپیدرود رشت
0 تمام شده 0
ویستا توربین تهران
آمار بازی
0 گل 0
0 درصد مالکیت 0
0 اوت 0
0 کرنر 0
0 آفساید 0
0 خطای منجر به پنالتی 0
0 گل به خودی 0
0 پنالتی گل شده 0
0 پنالتی گل نشده 0
0 خطا 0
0 اخطار 0
0 اخطار دوم و اخراج 0
0 اخراج 0
0 تعویض 0