دی اسپورت | dsport.ir

استقلال تهران سر مربی: وینفرد شفر ورزشگاه: آزادی سایت اختصاصی:
1397/05/05 استقلال تهران  0 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/11 ذوب آهن اصفهان  2 استقلال تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/19 استقلال تهران  3 تراکتور تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 پارس جنوبی جم  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/31 استقلال تهران  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/14 نفت مسجدسلیمان  1 استقلال تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/31 نساجی قائمشهر  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/05 استقلال تهران  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 سایپا تهران  1 استقلال تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/04 استقلال تهران  0 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/14 ماشین سازی تبریز  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/18 استقلال تهران  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/04 استقلال خوزستان  0 استقلال تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/08 استقلال تهران  3 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/16 سپیدرود رشت  0 استقلال تهران  5 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/18 پیکان تهران  0 استقلال تهران  4 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/22 استقلال تهران  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/05 استقلال تهران  3 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/26 تراکتور تبریز  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/01 استقلال تهران  2 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/09 فولاد خوزستان  1 استقلال تهران  3 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/17 استقلال تهران  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/25 استقلال تهران  1 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/10 پرسپولیس تهران  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/14 استقلال تهران  0 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 سپاهان اصفهان  0 استقلال تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/28 استقلال تهران  1 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/07 شهرخودرو مشهد  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/11 استقلال تهران  4 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 صنعت نفت آبادان  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 استقلال تهران  2 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید