دی اسپورت | dsport.ir

شهرخودرو مشهد سر مربی: یحیی گل‌محمدی ورزشگاه: امام رضا (ع) سایت اختصاصی:
1397/05/04 شهرخودرو مشهد  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/11 استقلال خوزستان  1 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/19 شهرخودرو مشهد  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/25 سپیدرود رشت  0 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/02 شهرخودرو مشهد  2 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/08 ذوب آهن اصفهان  1 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/01 شهرخودرو مشهد  0 تراکتور تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/06 پارس جنوبی جم  1 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/26 شهرخودرو مشهد  2 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/03 نفت مسجدسلیمان  0 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/11 شهرخودرو مشهد  3 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/18 استقلال تهران  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/04 شهرخودرو مشهد  1 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/09 سپاهان اصفهان  1 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/16 شهرخودرو مشهد  2 ماشین سازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/14 پرسپولیس تهران  2 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/22 استقلال تهران  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 شهرخودرو مشهد  1 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/25 صنعت نفت آبادان  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/03 شهرخودرو مشهد  2 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/10 پیکان تهران  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/16 شهرخودرو مشهد  0 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/23 تراکتور تبریز  1 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/09 شهرخودرو مشهد  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/16 فولاد خوزستان  1 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 شهرخودرو مشهد  3 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/30 نساجی قائمشهر  1 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/07 شهرخودرو مشهد  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/15 سایپا تهران  0 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/21 شهرخودرو مشهد  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 ماشین سازی تبریز  1 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید