دی اسپورت | dsport.ir

پدیده مشهد سر مربی: یحیی گل‌محمدی ورزشگاه: امام رضا (ع) سایت اختصاصی:
1397/05/04 پدیده مشهد  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/11 استقلال خوزستان  1 پدیده مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/19 پدیده مشهد  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/25 سپیدرود رشت  0 پدیده مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/02 پدیده مشهد  2 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/08 ذوب آهن اصفهان  1 پدیده مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/01 پدیده مشهد  0 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/06 پارس جنوبی جم  1 پدیده مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/26 پدیده مشهد  2 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/03 نفت مسجدسلیمان  0 پدیده مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/11 پدیده مشهد  3 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/18 استقلال تهران  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/04 پدیده مشهد  1 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/09 سپاهان اصفهان  1 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/16 پدیده مشهد  2 ماشین سازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/14 پرسپولیس تهران  2 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/22 استقلال تهران  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 پدیده مشهد  1 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/25 صنعت نفت آبادان  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/03 پدیده مشهد  0 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/10 پیکان تهران  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/16 پدیده مشهد  0 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/24 تراکتورسازی تبریز  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/09 پدیده مشهد  0 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/16 فولاد خوزستان  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 پدیده مشهد  0 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/30 نساجی قائمشهر  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/06 پدیده مشهد  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/12 سایپا تهران  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/12 پارس جنوبی جم  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 پدیده مشهد  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 ماشین سازی تبریز  0 پدیده مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید