دی اسپورت | dsport.ir

پارس جنوبی جم سر مربی: مهدی تارتار ورزشگاه: تختی جم سایت اختصاصی:
1397/05/04 فولاد خوزستان  2 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/11 پارس جنوبی جم  2 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/18 نساجی قائمشهر  1 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 پارس جنوبی جم  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/02 سایپا تهران  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/08 پارس جنوبی جم  2 سپاهان اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/30 ماشین سازی تبریز  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/06 پارس جنوبی جم  1 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 استقلال خوزستان  0 پارس جنوبی جم  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/04 پارس جنوبی جم  2 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/11 سپیدرود رشت  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/18 پارس جنوبی جم  3 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/03 ذوب آهن اصفهان  0 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/10 پارس جنوبی جم  0 تراکتور تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/23 پرسپولیس تهران  3 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/14 پارس جنوبی جم  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/23 نفت مسجدسلیمان  1 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/27 پارس جنوبی جم  3 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/01 استقلال تهران  2 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/09 پارس جنوبی جم  0 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/17 سپاهان اصفهان  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/24 پارس جنوبی جم  0 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/09 شهرخودرو مشهد  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/16 پارس جنوبی جم  2 استقلال خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/23 صنعت نفت آبادان  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/30 پارس جنوبی جم  2 سپیدرود رشت  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/05 پیکان تهران  3 پارس جنوبی جم  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/12 پارس جنوبی جم  0 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/21 تراکتور تبریز  1 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 پارس جنوبی جم  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید