دی اسپورت | dsport.ir

سایپا تهران سر مربی: علی دایی ورزشگاه: شهید دستگردی سایت اختصاصی:
1397/05/04 سایپا تهران  3 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/11 پیکان تهران  3 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/18 سایپا تهران  0 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 تراکتور تبریز  1 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/02 سایپا تهران  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/08 فولاد خوزستان  1 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/31 سایپا تهران  2 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/06 نساجی قائمشهر  1 سایپا تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 سایپا تهران  1 استقلال تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/05 سایپا تهران  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/18 سپاهان اصفهان  3 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/23 سایپا تهران  0 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/04 شهرخودرو مشهد  1 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/09 سایپا تهران  1 استقلال خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/23 صنعت نفت آبادان  2 سایپا تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/16 سپیدرود رشت  2 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/05 سایپا تهران  0 تراکتور تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/09 پارس جنوبی جم  0 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/16 سایپا تهران  1 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/23 نفت مسجدسلیمان  0 سایپا تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/08 سایپا تهران  0 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/14 استقلال تهران  0 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/24 پرسپولیس تهران  3 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/29 سایپا تهران  2 سپاهان اصفهان  5 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/05 ماشین سازی تبریز  0 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/15 سایپا تهران  0 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/21 استقلال خوزستان  1 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/26 سایپا تهران  0 صنعت نفت آبادان  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/19 سایپا تهران  3 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/10 ذوب آهن اصفهان  0 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید