دی اسپورت | dsport.ir

پیکان تهران سر مربی: مجید جلالی ورزشگاه: شهدای قدس سایت اختصاصی:
1397/05/05 استقلال تهران  0 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/11 پیکان تهران  3 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/19 سپاهان اصفهان  0 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 پیکان تهران  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/02 شهرخودرو مشهد  2 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/08 پیکان تهران  1 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/30 صنعت نفت آبادان  0 پیکان تهران  3 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/06 پیکان تهران  1 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/27 پرسپولیس تهران  2 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/03 ذوب آهن اصفهان  1 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/11 پیکان تهران  1 تراکتور تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/18 پارس جنوبی جم  3 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/02 پیکان تهران  2 فولاد خوزستان  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/09 نفت مسجدسلیمان  1 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/15 پیکان تهران  0 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/18 پیکان تهران  0 استقلال تهران  4 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/26 پیکان تهران  0 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/03 ماشین سازی تبریز  0 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/10 پیکان تهران  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/16 استقلال خوزستان  0 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/26 پیکان تهران  1 صنعت نفت آبادان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/08 سپیدرود رشت  2 پیکان تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/15 پیکان تهران  0 پرسپولیس تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/24 پیکان تهران  0 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/30 تراکتور تبریز  0 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/05 پیکان تهران  3 پارس جنوبی جم  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/12 فولاد خوزستان  1 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 پیکان تهران  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/26 نساجی قائمشهر  2 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/19 سایپا تهران  3 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید