دی اسپورت | dsport.ir

استقلال خوزستان سر مربی: داریوش یزدی ورزشگاه: تختی اهواز سایت اختصاصی:
1397/05/05 ماشین سازی تبریز  1 استقلال خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/11 استقلال خوزستان  1 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/18 استقلال خوزستان  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 صنعت نفت آبادان  2 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/02 استقلال خوزستان  2 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/08 پیکان تهران  1 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/31 استقلال خوزستان  1 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/06 تراکتور تبریز  6 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/27 استقلال خوزستان  0 پارس جنوبی جم  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/04 فولاد خوزستان  0 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/11 استقلال خوزستان  1 نفت مسجدسلیمان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/18 نساجی قائمشهر  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/04 استقلال خوزستان  0 استقلال تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/09 سایپا تهران  1 استقلال خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/24 استقلال خوزستان  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/14 استقلال خوزستان  0 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/21 شهرخودرو مشهد  1 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/25 پرسپولیس تهران  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/03 استقلال خوزستان  1 صنعت نفت آبادان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/10 سپیدرود رشت  1 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/16 استقلال خوزستان  0 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/26 ذوب آهن اصفهان  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/10 استقلال خوزستان  0 تراکتور تبریز  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/16 پارس جنوبی جم  2 استقلال خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/22 استقلال خوزستان  1 فولاد خوزستان  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/29 نفت مسجدسلیمان  0 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/05 استقلال خوزستان  1 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/11 استقلال تهران  4 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/21 استقلال خوزستان  1 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/26 سپاهان اصفهان  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید