دی اسپورت | dsport.ir

نفت مسجدسلیمان سر مربی: عبدالله ویسی ورزشگاه: بهنام محمدی سایت اختصاصی:
1397/05/05 نفت مسجدسلیمان  0 تراکتور تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/11 پارس جنوبی جم  2 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/19 نفت مسجدسلیمان  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 پرسپولیس تهران  0 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/01 نساجی قائمشهر  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/14 نفت مسجدسلیمان  1 استقلال تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/31 سایپا تهران  2 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/05 نفت مسجدسلیمان  0 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/27 ماشین سازی تبریز  1 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/03 نفت مسجدسلیمان  0 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/11 استقلال خوزستان  1 نفت مسجدسلیمان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/20 نفت مسجدسلیمان  1 صنعت نفت آبادان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/02 سپیدرود رشت  0 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/09 نفت مسجدسلیمان  1 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/21 ذوب آهن اصفهان  0 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/14 تراکتور تبریز  3 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/23 نفت مسجدسلیمان  1 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/28 فولاد خوزستان  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/04 نفت مسجدسلیمان  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/10 نفت مسجدسلیمان  2 نساجی قائمشهر  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/17 استقلال تهران  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/23 نفت مسجدسلیمان  0 سایپا تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/11 سپاهان اصفهان  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/15 نفت مسجدسلیمان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 شهرخودرو مشهد  3 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/29 نفت مسجدسلیمان  0 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/07 صنعت نفت آبادان  3 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/13 نفت مسجدسلیمان  1 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 پیکان تهران  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/26 نفت مسجدسلیمان  2 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید