دی اسپورت | dsport.ir

صنعت نفت آبادان سر مربی: پائولو سرجیو بنتو بریتو ورزشگاه: تختی آبادان سایت اختصاصی:
1397/05/05 سپاهان اصفهان  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/12 صنعت نفت آبادان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/19 شهرخودرو مشهد  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 صنعت نفت آبادان  2 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/01 صنعت نفت آبادان  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/08 سپیدرود رشت  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/30 صنعت نفت آبادان  0 پیکان تهران  3 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/06 ذوب آهن اصفهان  2 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/28 صنعت نفت آبادان  2 تراکتور تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/04 پارس جنوبی جم  2 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/12 صنعت نفت آبادان  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/20 نفت مسجدسلیمان  1 صنعت نفت آبادان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/02 صنعت نفت آبادان  1 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/08 استقلال تهران  3 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/23 صنعت نفت آبادان  2 سایپا تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/16 صنعت نفت آبادان  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 ماشین سازی تبریز  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/25 صنعت نفت آبادان  0 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/03 استقلال خوزستان  1 صنعت نفت آبادان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/09 پرسپولیس تهران  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/17 صنعت نفت آبادان  1 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/26 پیکان تهران  1 صنعت نفت آبادان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/11 صنعت نفت آبادان  1 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/16 تراکتور تبریز  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 صنعت نفت آبادان  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/30 فولاد خوزستان  1 صنعت نفت آبادان  4 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/07 صنعت نفت آبادان  3 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/13 نساجی قائمشهر  1 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 صنعت نفت آبادان  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 سایپا تهران  0 صنعت نفت آبادان  3 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید