دی اسپورت | dsport.ir

صنعت نفت آبادان سر مربی: پائولو سرجیو بنتو بریتو ورزشگاه: تختی آبادان سایت اختصاصی:
1397/05/05 سپاهان اصفهان  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/12 صنعت نفت آبادان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/19 پدیده مشهد  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 صنعت نفت آبادان  2 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/16 استقلال تهران  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/01 صنعت نفت آبادان  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/08 سپیدرود رشت  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/30 صنعت نفت آبادان  1 پیکان تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/06 ذوب آهن اصفهان  2 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 صنعت نفت آبادان  0 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/04 پارس جنوبی جم  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید