دی اسپورت | dsport.ir

پرسپولیس تهران سر مربی: برانکو ایوانکوویچ ورزشگاه: آزادی سایت اختصاصی:
1397/05/04 شهرخودرو مشهد  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/12 پرسپولیس تهران  3 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/18 استقلال خوزستان  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 پرسپولیس تهران  0 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/01 صنعت نفت آبادان  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/21 پرسپولیس تهران  2 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/01 پرسپولیس تهران  1 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/05 استقلال تهران  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 پرسپولیس تهران  2 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/05 سایپا تهران  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/13 پرسپولیس تهران  1 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/18 سپاهان اصفهان  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/04 پرسپولیس تهران  0 تراکتور تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/08 ماشین سازی تبریز  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/23 پرسپولیس تهران  3 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/14 پرسپولیس تهران  2 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 فولاد خوزستان  2 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/25 پرسپولیس تهران  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/04 نفت مسجدسلیمان  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/09 پرسپولیس تهران  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/17 نساجی قائمشهر  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/25 سپیدرود رشت  1 پرسپولیس تهران  3 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/10 پرسپولیس تهران  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/15 پیکان تهران  0 پرسپولیس تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/24 پرسپولیس تهران  3 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/28 ذوب آهن اصفهان  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/06 پرسپولیس تهران  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/11 تراکتور تبریز  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 پرسپولیس تهران  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 پارس جنوبی جم  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید