دی اسپورت | dsport.ir

فولاد خوزستان سر مربی: سیروس پورموسوی ورزشگاه: فولاد آرنا سایت اختصاصی:
1397/05/04 فولاد خوزستان  2 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/12 پرسپولیس تهران  3 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/19 نفت مسجدسلیمان  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 فولاد خوزستان  2 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/31 استقلال تهران  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/08 فولاد خوزستان  1 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/30 سپاهان اصفهان  3 فولاد خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/07 فولاد خوزستان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/26 شهرخودرو مشهد  2 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/04 فولاد خوزستان  0 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/12 صنعت نفت آبادان  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/19 فولاد خوزستان  0 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/02 پیکان تهران  2 فولاد خوزستان  3 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/07 فولاد خوزستان  1 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/22 تراکتور تبریز  1 فولاد خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/14 پارس جنوبی جم  0 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 فولاد خوزستان  2 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/28 فولاد خوزستان  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/03 نساجی قائمشهر  2 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/09 فولاد خوزستان  1 استقلال تهران  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/16 سایپا تهران  1 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/24 فولاد خوزستان  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/09 ماشین سازی تبریز  0 فولاد خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/16 فولاد خوزستان  1 شهرخودرو مشهد  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/22 استقلال خوزستان  1 فولاد خوزستان  3 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/30 فولاد خوزستان  1 صنعت نفت آبادان  4 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/05 سپیدرود رشت  1 فولاد خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/12 فولاد خوزستان  1 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 ذوب آهن اصفهان  3 فولاد خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/26 فولاد خوزستان  2 تراکتور تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید