دی اسپورت | dsport.ir

ماشین سازی تبریز سر مربی: محمدرضا مهاجری ورزشگاه: بنیان دیزل سایت اختصاصی:
1397/05/05 ماشین سازی تبریز  1 استقلال خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/12 صنعت نفت آبادان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/19 ماشین سازی تبریز  1 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 پیکان تهران  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/01 ماشین سازی تبریز  1 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/08 تراکتور تبریز  2 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/30 ماشین سازی تبریز  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/07 فولاد خوزستان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 ماشین سازی تبریز  1 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/03 نساجی قائمشهر  0 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/14 ماشین سازی تبریز  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/23 سایپا تهران  0 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/02 ماشین سازی تبریز  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/08 ماشین سازی تبریز  0 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/16 شهرخودرو مشهد  2 ماشین سازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/14 استقلال خوزستان  0 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/21 ماشین سازی تبریز  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/26 سپیدرود رشت  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/03 ماشین سازی تبریز  0 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/09 ذوب آهن اصفهان  0 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/16 ماشین سازی تبریز  0 تراکتور تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/24 پارس جنوبی جم  0 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/09 ماشین سازی تبریز  0 فولاد خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/15 نفت مسجدسلیمان  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/22 ماشین سازی تبریز  0 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/28 استقلال تهران  1 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/05 ماشین سازی تبریز  0 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/13 سپاهان اصفهان  2 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/21 پرسپولیس تهران  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 ماشین سازی تبریز  1 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید