دی اسپورت | dsport.ir

تراکتورسازی تبریز سر مربی: جان توشاک ورزشگاه: یادگار امام سایت اختصاصی:
1397/05/05 نفت مسجدسلیمان  0 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/12 تراکتورسازی تبریز  1 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/19 استقلال تهران  3 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/26 تراکتورسازی تبریز  1 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/02 سپاهان اصفهان  2 تراکتورسازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/08 تراکتورسازی تبریز  2 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/01 پدیده شهرخودرو  0 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/06 تراکتورسازی تبریز  6 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/28 صنعت نفت آبادان  2 تراکتورسازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/04 تراکتورسازی تبریز  2 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/11 پیکان تهران  1 تراکتورسازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/18 تراکتورسازی تبریز  4 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/04 پرسپولیس تهران  0 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/10 پارس جنوبی جم  0 تراکتورسازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/22 تراکتورسازی تبریز  1 فولاد خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/14 تراکتورسازی تبریز  3 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/21 نساجی قائمشهر  1 تراکتورسازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/26 تراکتورسازی تبریز  1 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/05 سایپا تهران  0 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/10 تراکتورسازی تبریز  2 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/16 ماشین سازی تبریز  0 تراکتورسازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/23 تراکتورسازی تبریز  1 پدیده شهرخودرو  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/10 استقلال خوزستان  0 تراکتورسازی تبریز  3 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/16 تراکتورسازی تبریز  1 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/23 سپیدرود رشت  3 تراکتورسازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/30 تراکتورسازی تبریز  0 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/06 ذوب آهن اصفهان  2 تراکتورسازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/11 تراکتورسازی تبریز  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 تراکتورسازی تبریز  1 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 فولاد خوزستان  2 تراکتورسازی تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید