دی اسپورت | dsport.ir

سپیدرود رشت سر مربی: علی کریمی ورزشگاه: سردارجنگل سایت اختصاصی:
1397/05/04 سایپا تهران  3 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/12 سپیدرود رشت  1 سپاهان اصفهان  6 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/19 ماشین سازی تبریز  1 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 سپیدرود رشت  0 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/02 استقلال خوزستان  2 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/08 سپیدرود رشت  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/01 پرسپولیس تهران  1 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/06 پیکان تهران  1 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/27 سپیدرود رشت  0 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/04 تراکتور تبریز  2 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/11 سپیدرود رشت  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/19 فولاد خوزستان  0 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/02 سپیدرود رشت  0 نفت مسجدسلیمان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/08 نساجی قائمشهر  2 سپیدرود رشت  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/16 سپیدرود رشت  0 استقلال تهران  5 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/16 سپیدرود رشت  2 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 سپاهان اصفهان  3 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/11/26 سپیدرود رشت  1 ماشین سازی تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/03 شهرخودرو مشهد  2 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/10 سپیدرود رشت  1 استقلال خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/17 صنعت نفت آبادان  1 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/25 سپیدرود رشت  1 پرسپولیس تهران  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/08 سپیدرود رشت  2 پیکان تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/14 ذوب آهن اصفهان  0 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 سپیدرود رشت  3 تراکتور تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/30 پارس جنوبی جم  2 سپیدرود رشت  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/05 سپیدرود رشت  1 فولاد خوزستان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/13 نفت مسجدسلیمان  1 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/21 سپیدرود رشت  1 نساجی قائمشهر  3 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/26 استقلال تهران  2 سپیدرود رشت  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید