دی اسپورت | dsport.ir

نساجی قائمشهر سر مربی: جواد نکونام ورزشگاه: شهید وطنی سایت اختصاصی:
1397/05/04 نساجی قائمشهر  0 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/05/12 تراکتور تبریز  1 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/18 نساجی قائمشهر  1 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/25 فولاد خوزستان  2 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/01 نساجی قائمشهر  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/21 پرسپولیس تهران  2 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/31 نساجی قائمشهر  0 استقلال تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/06 نساجی قائمشهر  1 سایپا تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 سپاهان اصفهان  3 نساجی قائمشهر  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/03 نساجی قائمشهر  0 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/11 شهرخودرو مشهد  3 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/18 نساجی قائمشهر  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/02 صنعت نفت آبادان  1 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/08 نساجی قائمشهر  2 سپیدرود رشت  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/15 پیکان تهران  0 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/16 ذوب آهن اصفهان  0 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 نساجی قائمشهر  1 تراکتور تبریز  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/27 پارس جنوبی جم  3 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/03 نساجی قائمشهر  2 فولاد خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/10 نفت مسجدسلیمان  2 نساجی قائمشهر  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/17 نساجی قائمشهر  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/25 استقلال تهران  1 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/08 سایپا تهران  0 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/16 نساجی قائمشهر  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/22 ماشین سازی تبریز  0 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/30 نساجی قائمشهر  1 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/05 استقلال خوزستان  1 نساجی قائمشهر  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/13 نساجی قائمشهر  1 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/02/21 سپیدرود رشت  1 نساجی قائمشهر  3 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/26 نساجی قائمشهر  2 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید