دی اسپورت | dsport.ir

سپاهان اصفهان سر مربی: امیر قلعه‌نویی ورزشگاه: نقش جهان سایت اختصاصی:
1397/05/05 سپاهان اصفهان  0 صنعت نفت آبادان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/12 سپیدرود رشت  1 سپاهان اصفهان  6 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/19 سپاهان اصفهان  0 پیکان تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 ذوب آهن اصفهان  1 سپاهان اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/02 سپاهان اصفهان  2 تراکتور تبریز  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/08 پارس جنوبی جم  2 سپاهان اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/06/30 سپاهان اصفهان  3 فولاد خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/05 نفت مسجدسلیمان  0 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/07/27 سپاهان اصفهان  3 نساجی قائمشهر  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/04 استقلال تهران  0 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/08/18 سپاهان اصفهان  3 سایپا تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/18 سپاهان اصفهان  1 پرسپولیس تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/02 ماشین سازی تبریز  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/09 سپاهان اصفهان  1 شهرخودرو مشهد  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/09/24 استقلال خوزستان  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/16 صنعت نفت آبادان  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/21 سپاهان اصفهان  3 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/11/26 پیکان تهران  0 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/10 تراکتور تبریز  2 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/17 سپاهان اصفهان  1 پارس جنوبی جم  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/24 فولاد خوزستان  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/11 سپاهان اصفهان  1 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/16 نساجی قائمشهر  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/23 سپاهان اصفهان  0 استقلال تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1398/01/29 سایپا تهران  2 سپاهان اصفهان  5 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/06 پرسپولیس تهران  0 سپاهان اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/13 سپاهان اصفهان  2 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/21 شهرخودرو مشهد  1 سپاهان اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/26 سپاهان اصفهان  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/06 سپاهان اصفهان  1 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید