دی اسپورت | dsport.ir

ذوب آهن اصفهان سر مربی: امید نمازی ورزشگاه: فولادشهر سایت اختصاصی:
1397/05/04 نساجی قائمشهر  0 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/05/11 ذوب آهن اصفهان  2 استقلال تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/18 سایپا تهران  0 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/05/26 ذوب آهن اصفهان  1 سپاهان اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/01 ماشین سازی تبریز  1 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/06/08 ذوب آهن اصفهان  1 شهرخودرو مشهد  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/06/31 استقلال خوزستان  1 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/07/06 ذوب آهن اصفهان  2 صنعت نفت آبادان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/07/27 سپیدرود رشت  0 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/08/03 ذوب آهن اصفهان  1 پیکان تهران  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/13 پرسپولیس تهران  1 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/08/18 تراکتور تبریز  4 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/03 ذوب آهن اصفهان  0 پارس جنوبی جم  1 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/09/07 فولاد خوزستان  1 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/09/21 ذوب آهن اصفهان  0 نفت مسجدسلیمان  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/11/16 ذوب آهن اصفهان  0 نساجی قائمشهر  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/05 استقلال تهران  3 ذوب آهن اصفهان  0 لیگ برتر خلیج فارس باخت
1397/12/09 ذوب آهن اصفهان  0 ماشین سازی تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1397/12/16 شهرخودرو مشهد  0 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1397/12/26 ذوب آهن اصفهان  2 استقلال خوزستان  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/11 صنعت نفت آبادان  1 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/14 ذوب آهن اصفهان  0 سپیدرود رشت  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/24 پیکان تهران  0 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/01/28 ذوب آهن اصفهان  0 پرسپولیس تهران  0 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/06 ذوب آهن اصفهان  2 تراکتور تبریز  0 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/12 پارس جنوبی جم  0 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/21 ذوب آهن اصفهان  3 فولاد خوزستان  1 لیگ برتر خلیج فارس برد
1398/02/26 نفت مسجدسلیمان  2 ذوب آهن اصفهان  2 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/01/06 سپاهان اصفهان  1 ذوب آهن اصفهان  1 لیگ برتر خلیج فارس مساوی
1398/02/10 ذوب آهن اصفهان  0 سایپا تهران  2 لیگ برتر خلیج فارس باخت
برای آموزش ارسال ویدئو اینجا کلیک کنید