دی اسپورت | dsport.ir

برچسب ها
برچسب: منتخب هفته
از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و دوم...
کد خبر: ۹۴۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


اختصاصی دی اسپورت
از سوی کارشناسان دی اسپورت تیم منتخب هفته دوازدهم لیگ...
کد خبر: ۹۴۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و دوم...
کد خبر: ۹۴۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱


با گزینش مربیان لیگ برتر تیم منتخب هفته بیست ویکم...
گذشته لیگ برتر فوتبال در پایان هر هفته از مسابقات... برتر را انتخاب و معرفی می کند تیم منتخب هفته... منتخب هفته بیست ویکم بودند ...
کد خبر: ۹۴۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و ششم...
کد خبر: ۹۴۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و یکم...
کد خبر: ۹۴۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و پنجم...
کد خبر: ۹۴۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


تیم منتخب هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال با...
گذشته لیگ برتر فوتبال در پایان هر هفته از مسابقات... کنند تیم منتخب هفته بیستم لیگ برتر فوتبال درواز ه... نفراتی بودند که می توانستند در تیم منتخب هفته بیستم...
کد خبر: ۹۴۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و چهارم...
کد خبر: ۹۴۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و سوم...
کد خبر: ۹۴۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


اختصاصی دی اسپورت
از سوی کارشناسان دی اسپورت تیم منتخب هفته یازدهم لیگ...
کد خبر: ۹۴۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیستم لیگ دسته...
کد خبر: ۹۴۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


اختصاصی دی اسپورت
از سوی کارشناسان دی اسپورت بهترین های هفته دهم لیگ...
کد خبر: ۹۳۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته نوزدهم لیگ دسته...
کد خبر: ۹۳۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته نوزدهم لیگ دسته...
کد خبر: ۹۳۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته هحدهم لیگ دسته...
کد خبر: ۹۳۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و دوم...
کد خبر: ۹۳۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته بیست و یکم...
کد خبر: ۹۳۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


از نگاه کارشناسان سایت دی اسپورت؛
کارشناسان سایت دی اسپورت تیم منتخب هفته هجدهم لیگ دسته...
کد خبر: ۹۳۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶


اختصاصی دی اسپورت
کارشناسان دی اسپورت تیم منتخب هفته نهم لیگ برتر بانوان...
کد خبر: ۹۳۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


آخرین اخبار